Orientació Acadèmica

Batxillerat - Batxibac

 • Què és el Batxibac?

  El Batxibac et permet obtenir a la vegada el títol de Baccalauréat francès i el títol de Batxillerat espanyol complint amb els requisits que tots dos països van acordar el 10 de gener de 2008. Aquest programa de doble titulació et permet aconseguir simultàniament els dos títols nacionals en acabar aquesta formació postobligatoria. Per accedir-hi, hauràs d'acreditar un nivell de coneixement de la llengua francesa equivalent al B1 del Marc comú europeu de referència per a les llengües.

  Els centres escolars que imparteixen el Batxibac han implantat un currículum mixt que integra els continguts bàsics per al coneixement de la realitat social, històrica i política de França. Per aquest motiu, cursant el Batxibac, rebràs, com a mínim, un terç de les hores lectives en francès.

  Així doncs, és important que sàpigues que les matèries específiques del currículum del batxibac inclouran la llengua, literatura i cultura francesa i, almenys, una altra matèria no lingüística de l'àmbit científic o social.

  Per obtenir la doble titulació, si estàs cursant el segon curs de batxillerat, hauràs de realitzar una prova externa sobre les matèries específiques corresponents a aquest curs. Aquests exàmens seran en llengua francesa i podran ser orals o escrits, avaluats per examinadors espanyols i francesos. Les matèries específiques seran, com a màxim, un 40% del total de la qualificació final del Baccalauréat.

  D'altra banda, és important que coneguis el procediment d'accés a la universitat. Si tens la doble titulació (Batxillerat espanyol i Baccalauréat francès) tindràs dues notes per accedir a la universitat i podràs utilitzar aquella que et convingui més a tu en qualsevol dels dos països. A més, la nota de la part específica de la selectivitat, voluntària, podràs sumar-la a qualsevol de les dues notes obtingudes. Obtenint la doble titulació podràs accedir a les universitats d'ambdós països.

  Informa't sobre el Batxillerat Internacional, el batxillerat LOMCE i les sortides del batxillerat per poder escollir bé el millor batxillerat per a tu.
Cursos relacionats