Orientació Acadèmica

Batxillerat - Batxillerat Internacional

Batxillerat Internacional

El Batxillerat Internacionals (IB) ofereix programes d'educació internacional de qualitat a una comunitat d'escoles de tot el món.
Batxillerat Internacional
 • Descripció

  El  Batxillerat Internacional (IB)ofereix programes d'educació internacional de qualitat a una comunitat d'escoles de tot el món.  Té una durada de 2 anys i s'imparteix en tres idiomes: anglès, francès i espanyol.

  El Batxillerat Internacional es va fundar a Ginebra (Suïssa) el 1968 per l'Organització del Batxillerat Internacional amb l'objectiu de facilitar la preparació per a la universitat d'alumnes amb mobilitat internacional.

  El Programa Diploma (PD) del Batxillerat Internacional (BI) està dirigit a alumnes de 16 a 19 anys, la seva finalitat és formar joves solidaris, informats, àvids de coneixements, capaços de contribuir a crear un món millor i més pacífic, en el marc de l'enteniment mutu i el respecte intercultural.

  Estructura del Programa Diploma del Batxillerat Internacional

  El Programa Diploma està format per un tronc comú i sis grups d'assignatures.

  El tronc comú té la finalitat d'ampliar l'experiència educativa i desafiar als alumnes a aplicar el seus coneixements i habilitats. Els seus components són:

  • Teoria del coneixement: els alumnes reflexionen sobre la naturalesa del coneixement i la forma en que coneixem el que afirmem saber.
  • Monografia: treball d'investigació independent dirigit pel propi alumne i que culmina amb un assaig de 4.000 paraules.
  • Creativitat, Acció i Servei: els alumnes completen un projecte relacionat amb aquests tres conceptes.

  A banda del tronc comú, existeixen sis grups d'assignatures, cada grup comprèn diferents cursos:

  • Estudis de Llengua i Literatura
  • Adquisició de Llengües
  • Individus i Societats
  • Ciències
  • Matemàtiques
  • Arts
  Els alumnes han d'escollir un curs de cada un dels primers cinc grups d'assignatures a més d'una assignatura d'Arts o una segona assignatura dels grups de l'1 al 5.
  Els estudiants hauran de cursar algunes assignatures de Nivell Superior (240 hores) i altres de Nivell Mitjà (150 hores). La diferència entre els nivells està en el seu abast, però ambdues s'avaluen per uns mateixos criteris.
  Cada alumne ha de cursar un mínim de tres assignatures (i un màxim de quatre) de Nivell Superior i la resta de Nivell Mitjà.

  Sortides del Programa Diploma del Batxillerat Internacional.

  Una vegada finalitzat el Programa Diploma, els alumnes poden accedir als diferents estudis universitaris de les universitats d'arreu del món.

  L'accés a la universitat es realitza segons els requisits d'accés de cada una de les universitats, però el fet d'haver cursat el Programa Diploma pot afavorir en el procés d'admissió.

  En el cas de l'admissió a les Universitats públiques catalanes, les persones que tenen el títol de Batxillerat Internacional, poden accedir directament a la Universitat a través de la via d'accés per a estrangers. Això significa que podran accedir directament als estudis universitaris a través de la nota mitjana del batxillerat, però si volen millorar la seva nota, es podran presentar a la fase específica de la selectivitat per apujar nota. Els tràmits d'accés es realitzen a través de la Universitat Nacional d'Educació a Distància.

  L'equivalència entre les notes del Batxillerat Internacional i les notes catalanes és la següent:

  Nota Batxillerat Internacional Nota catalana
  24 5
  25 5,28
  26 5,55
  27 5,83
  28 6,11
  29 6,39
  30 6,66
  31 6,94
  32 7,22
  33 7,49
  34 7,77
  35 8,05
  36 8,32
  37 8,60
  38 8,88
  39 9,16
  40 9,43
  41 9,71
  42-45 10


  On cursar el Batxillerat Internacional?

  A la pàgina web del Batxillerat Internacional (IB) existeix un buscador de centres on es poden trobar tots els centres que ofereixen aquests estudis.
Cursos relacionats