Orientació Acadèmica

Batxillerat - Modalitats i estructura del batxillerat

Modalitats i estructura del batxillerat

Estructura del batxillerat, modalitats i assignatures.
Modalitats i estructura del batxillerat
 • Modalitats de batxillerat

  Pots cursar les següents modalitats de batxillerat:
   
  • Ciències i tecnologia
  • Humanitats i ciències socials
  • Arts

   

  Estructura del batxillerat

  Què significa que s'implanti la LOMCE? Quins canvis pot suposar?

  El batxillerat LOMCE va començar a implementar-se el curs 2015-2016, afectant a l'alumnat que va iniciar primer de batxillerat. Pel curs 2016-2017, tots els estudiants estan realitzant aquest batxillerat. L'estructura de les matèries és la següent:
   
  • Matèries comunes: obligatòries per a tot l'alumnat, independentment de la modalitat de batxillerat.
  • Matèries comunes d'opció: obligatòries en funció de la modalitat de batxillerat que escullis.
  • Matèries de modalitat: pròpies de la modalitat de batxillerat que escullis. El centre dissenya els diferents itineraris i les matèries que hi inclou..
  • Matèries específiques: matèries que el centre pot oferir en els diferents itineraris.
  Podràs obtenir el títol de batxillerat superant totes les matèries.

  Si el que vols és accedir a la universitat després del batxillerat, hauràs de superar una prova específica d'accés.
   

  Matèries de batxillerat

  Part comuna:

   
  Matèria Hores 1r Hores 2n
  Llengua catalana i literatura 2 2
  Llengua castellana i literatura 2 2
  Llengua estrangera 3 3
  Filosofia 3 -
  Educació física 2 -
  Ciències per al món contemporani (cultura científica) 2 -
  Història de la filosofia - 3
  Història - 3
  Tutoria 1 1
  Treball de recerca - *
  Matèria comuna d'opció 4 4
  Matèria de modalitat 4 4
  Matèria de modalitat 4 4
  Modalitat o específiques 4 o 2+2 4 o 2+2
  Total 30 30
  * Sense assignació horària.

  Part diversificada:

   
  Modalitat Ciències i tecnologia Humanitats i ciències socials Arts
      Humanitats Ciències Socials  
  Matèria comuna d'opció
  • Matemàtiques I i II
  • Llatí I i II
  • Matemàtiques aplicades a les ciències socials I i II
  • Història i fonaments de les arts I i II
  Matèries de modalitat
  • Biologia I i II
  • Ciències de la terra (geologia) I i II
  • Dibuix tècnic I i II
  • Electrotècnia
  • Física I i II
  • Química I i II
  • Tecnologia industrial I i II
  • Economia
  • Economia d'empresa  I i II
  • Geografia
  • Grec I i II
  • Història de l'art
  • Història del món contemporani
  • Literatura castellana
  • Literatura catalana
  • Literatura universal
  • Llatí I i II
  • Matemàtiques aplicades a les ciències socials I i II*
  • Anàlisi musical I i II
  • Anatomia aplicada
  • Arts escèniques
  • Cultura audiovisual I i II
  • Dibuix artístic I i II
  • Dibuix tècnic I i II
  • Disseny
  • Història del món contemporani
  • Literatura castellana
  • Literatura catalana
  • Literatura universal
  • Llenguatge i pràctica musical
  • Volum
  Matèries específiques
  • Una altra matèria de modalitat
  • Llengua i cultura occitanes
  • Història de la música i la dansa
  • Psicologia
  • Segona llengua estrangera I i II
  • Sociologia
  • Tècniques d'expressió graficoplàstica
  • Religió
  • Estada a l'empresa
  • Matèria específica de centre
  * Si no s'ha cursat com a matèria d'opció.

  Puc canviar de modalitat de batxillerat?


  Segueix navegant pel nostre portal per conèixer els criteris que t'ajudaran a escollir un centre de batxillerat i a conèixer les sortides del batxillerat.
Cursos relacionats