Orientació Acadèmica

Beques, ajuts, subvencions i premis - Beques i ajuts per estudiar - Les beques i ajuts en el sistema educatiu

Les beques i ajuts en el sistema educatiu

T'ajudem a diferenciar les beques i ajuts que pots aconseguir en cada etapa educativa.
Les beques i ajuts en el sistema educatiu
 • Et recomanem que coneguis totes les beques i ajudes a les quals pots optar, per la qual cosa a continuació et presentem un resum d'aquelles que et permetran seguir amb la formació, o la dels teus.

  Educació infantil

  En aquesta etapa existeixen diferents ajudes per cobrir les opcions d'aprenentatge i necessitats bàsiques pròpies dels nens i nenes de 0 a 6 anys. Actualment, estan centrades en les necessitats específiques per a suport educatiu, o a adquirir els llibres de text i el material didàctic i informàtic, i en aquelles beques menjador i transport escolar.

  Les ajudes que ofereix el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, són durant els mesos d'agost a setembre, per la qual cosa sempre és preferible començar a explorar les ajudes alguns mesos abans, i conèixer què és necessari tramitar, i com no, revisar les bases de la convocatòria.

  Els passos i indicacions generals, estan a la web del Ministeri d'Educació. Comprova les dates amb antelació, ja que estan subjectes a canvis anuals.

  Tingues en compte que les Comunitats Autònomes també promouen les ajudes econòmiques en aquesta etapa, i les convocatòries seran publicades a les web oficials. Informa't si són acumulatives amb les del Ministeri d'Educació, o d'altra banda, solament es poden adquirir una de les prestacions. 
   

  Educació primària

  És una etapa d'escolarització obligatòria, amb alumnat de 6 a 12 anys.

  Les ajudes i beques que ofereixen el Ministeri d'Educació, se centren en el suport a les necessitats específiques per a suport educatiu, adquirir els llibres de text i el material didàctic (a Espanya o en centres docents que estan fora del país), i compensació de les despeses d'escolarització per cobrir cada Comunitat Autònoma amb llengua cooficial.

  En el cas de les necessitats específiques per a suport educatiu i/o material escolar, la sol·licitud és d'agost a setembre, per la qual cosa la previsió de revisar les convocatòries has de fer-la mesos abans al període de matriculació al centre educatiu. 

  La compensació de les despeses d'escolarització pel que fa a la llengua cooficial, és de tipus permanent, és a dir, que el termini de sol·licitud està sempre disponible per poder adquirir-la si es compleixen els requisits establerts en els Estatuts d'Autonomia de les Comunitats. 

  Totes les ajudes que t'esmentem, estan publicades a la web del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, amb les bases i requisits a tenir en compte per presentar la documentació, i altres aspectes clau per sol·licitar-la. 

  Les Comunitats Autònomes també ofereixen ajudes per pagar els estudis obligatoris, i per tant, són publicades a les webs de cada comunitat. 

  Comprova que pots tenir més d'una prestació alhora, o per contra, que solament pots sol·licitar una d'elles, si no són acumulatives. Valora la que pugues ser-te de més suport. 
   

  Educació Secundària Obligatòria

  És l'última etapa obligatòria del sistema educatiu, amb alumnat de 12 a 16 anys.

  Com a anotació, recorda que l'obtenció de la titulació d'Educació Secundària Obligatòria, pot obtenir-se de forma flexible, i per tant, obtenir el graduat escolar quan t'ho plantegis. Pots compaginar-ho amb el treball, assistir a les escoles d'adults en un horari combinable amb les teves obligacions, o bé, preparar-te les proves lliures. 

  Les ajudes i beques que el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport ofereix per a aquesta etapa, són centrades en les necessitats específiques per a suport educatiu, llibres de text i material didàctic (alumnat de centres educatius a Espanya, o bé, fora del territori), o la compensació de les despeses d'escolarització en Comunitats Autònomes amb llengua cooficial.

  Les ajudes per a necessitats específiques de suport educatiu, llibres de text i/o material didàctic, pots sol·licitar-les en els mesos d'agost a setembre, a la web oficial del Ministeri d'Educació. Descobreix més sobre la convocatòria, i aquells aspectes a tenir en compte per començar a tramitar la prestació.

  A més, pots optar als Campus d'Aprofundiment Científic per alumnes que cursen quart curs de l'ESO. El campus fomenta i potencia les teves capacitats relacionades amb les ciències. 

  Et demanaran una nota mitjana marcada a les bases de la convocatòria, a més d'estar estudiant les assignatures de matemàtiques, física i química, i biologia i geologia en el curs escolar vigent. El centre ha d'ajudar-te amb la tramitació, ja que és necessari que completin un certificat amb les teves notes. 

  El període de sol·licitud per accedir al Campus d'Aprofundiment Científic és en el mes de maig, encara que és recomanable revisar les dates de la convocatòria amb certa antelació, ja que estan subjectes a canvis anuals. A la web del Ministeri d'Educació podràs descarregar el certificat de notes, i valorar els requisits per presentar-te a la convocatòria.

  Com en les anteriors ajudes i beques explicades, les Comunitats Autònomes promouen els suports econòmics al seu territori. Tingues en compte que són presentacions que poden ser o no acumulatives, per la qual cosa comprova abans si pots fer els tràmits alhora, o si per contra, és necessari prioritzar les convocatòries.
   

  Batxillerat

  És ensenyament postobligatori, i s'accedeix una vegada tinguis aprovada l'Educació Secundària Obligatòria (ESO).

  El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, ofereix beques i ajudes per estudiar el batxillerat, concretament, ajudes per l'estudi, i necessitats específiques de suport educatiu.

  El període per sol·licitar-les, és d'agost a setembre, encara que recomanem revisar les dates de la convocatòria amb antelació, ja que estan subjectes a canvis. 
   

  Formació professional

  És una etapa postobligatoria, que engloba el cicle formatiu de grau mitjà i el cicle formatiu de grau superior. Són estudis que hauràs d'especificar en emplenar la sol·licitud, tenint en compte que hauràs d'incloure la família professional, i el cicle que vols cursar.

  Les ajudes, en aquest cas, són per proveir les necessitats econòmiques d'estudi, i per a les necessitats específiques de suport educatiu
   

  Ensenyament d'idiomes

  Cada vegada és més important, no solament aprendre idiomes a les aules ordinàries, sinó també partir d'experiències en les quals puguis aplicar els teus coneixements sobre la llengua a la qual tens especial interès.

  Pensem en activitats extraescolars, a entaular una conversa i treballar l'expressió oral, i explorar nous entorns i països. D'aquesta manera, actives l'aprenentatge.

  El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, proposen beques i ajudes per fomentar l'aprenentatge d'idiomes, ja sigui a través de Programes d'Immersió lingüística, com a cursos d'immersió en llengua anglesa, i immersió en llengua anglesa per a aquells titulats de màster en docència.

  Trobaràs també Programes d'Immersió lingüística a colònies de vacances. Són activitats lúdiques per a alumnes de primer i segon de l'ESO, que fomenten l'aprenentatge de l'idioma en un entorn més experimental. Entre els requisits, serà tinguda en compte, la nota mitjana i la nota d'anglès.

  Podràs sol·licitar la participació als programes d'immersió, en els mesos de març i abril, encara que et recomanem que revisis les dates de les convocatòries, ja que estan subjectes a canvis anuals.
   

  Ensenyaments universitaris

  En la formació universitària, la beca de caràcter general i de mobilitat, és la prestació que et permet pagar els estudis, incloure les despeses de llibres i/o materials, així com, cobrir les distàncies i recorregut per arribar a la universitat (amb o sense transport). Una vegada especificat, no solament les dades personals, sinó també acadèmics, el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, assigna la prestació més adequada a les teves necessitats.

  Recorda que en la matrícula universitària, hauràs d'especificar que estàs en tràmits de beca, ja que triguen uns mesos a enviar-te si ha estat acceptada la teva sol·licitud.

  El període de sol·licitud de la beca és de juliol a setembre (subjecta a canvis de dates), per la qual cosa et recomanem que comencis a informar-te de la convocatòria en la prematriculació universitària. Mira amb temps què és el que et permet obtenir, i quins són els avantatges de matricular-te a un determinat nombre d'assignatures.

  D'altra banda, el Ministeri també ofereix les beques de col·laboració, que són compatibles amb la beca general i de mobilitat.

  Per assignar-te la beca, es tindran en compte aspectes acadèmics (nota mitjana, els crèdits cursats, i la titulació oficial) i, posteriorment, valoren que ets el candidat per ser becari. Tingues en compte que si no són estudis oficials, l'opció a beca no és possible.

  D'altra banda, no se't poden assignar les mateixes tasques que un treballador. Des de la convocatòria ja s'assignen hores concretes i els mesos d'acompliment de les teves funcions.

  Les beques i ajuts universitaris i de recerca a Catalunya

   
  Administració pública Beques de col·laboració
  • Beques de col·laboració. Tenen com a finalitat impulsar la recerca i la investigació a departaments universitaris, fomentant la futura incorporació professional en el mercat laboral. Per obtenir-la, valoraran a quin curs del grau o màster (oficial) estàs cursant. La temàtica de recerca ha d'estar relacionada amb els teus estudis. Període de tramitació*: juliol-setembre.
  Llengua i comunicació Llengua catalana
  • Interlingua. Es tracta d'una ajuda que pretén posar en valor l'ús de la llengua en el context universitari. No és una ajuda per l'estudiant, sinó per les universitats de Catalunya, perquè la llengua catalana estigui present a les aules, o bé que l'anglès cobri importància com a tercera llengua (caldrà atendre a les dues modalitats A i B). Període de tramitació*: abril-maig.
  Recerca i innovació Recerca i innovació
  • ADD 2016. És un ajut que pretén la millora i actualització del professorat en l'elaboració de materials de suport a l'estudi i dels docents, per afavorir que els estudiants tinguin un millor aprenentatge del contingut. Per tant, els beneficiaris seran el professorat universitari. Període de tramitació*: febrer.
  • PRJ 2016. Els Premis Recerca Jove, donen importància a la creativitat científica, així com, la recerca en si. Serà per alumnat de segon cicle de l'ESO i ensenyaments postobligatoris. Període de tramitació*: maig-setembre.
  • SymNY. El Campus SUNY (The State University of New York), és una ajuda dirigida a les universitats públiques i privades. Les branques de coneixement poden ser diverses, des de la part d'arts i humanitats, a sanitat, enginyeria, etc. Període de tramitació*: desembre-gener.
  • DI-2016. Ajuts pel desenvolupament de projectes de Doctorats industrials. Els beneficiaris són les universitats públiques i privades, centres de recerca, fundacions hospitalàries, dins el context empresarial, on l'estudiant de doctorat ha de realitzar la seva tesi. Període de tramitació*: desembre.
  • FI-2016. Es tracta d'una ajuda per poder contractar a investigadors novells, i fomentar la recerca. Cal tenir en compte que els recursos parteixen del Fons Social Europeu. Període de tramitació*: desembre.
  • TDCAT 2016. Ajuts per acabar la tesi doctoral, centrades a costejar els tràmits administratius. El requisit és que la tesi estigui escrita en català. Període de tramitació*: maig-juliol.
  Universitats Estudis universitaris
  • Equitat. La finalitat és reduir el preu dels crèdits universitaris i ajudar a costejar els estudis en aquesta etapa. Es tindrà en compte la renta familiar de cara a l'assignació. Cal tenir en compte l'ajuda que uneix l'acreditació MATRC. Període de tramitació*: març.
  • ACA. És una ajuda per aquells estudiants universitaris que cursen la seva formació a centres adscrits. Caldrà repassar el llistat de centres que estan acollits en aquesta ajuda. Període de tramitació*: juny-juliol.
  • MOBINT-MIF. Donen valor a les estades a l'estranger d'estudiants de magisteri. L'ajuda permet finançar la realització dels estudis en els països seleccionats, així com, impulsar la innovació i millora de les tasques dels futurs docents.Període de tramitació*: pendent.
  • BEIP. Reduir el preu de la matrícula dels estudiants que cursen el doble grau d'educació infantil i primària a les universitats públiques. Un dels requisits fonamentals serà la nota mitja del cicle, o bé, de les proves de les PAU. Període de tramitació*: setembre-octubre.
  • ESTIU. És una ajuda que cobreix dos tràmits: la matricula a Universitat Catalana d'Estiu, i l'estada en aquest període. L'edat dels estudiants ha de ser entre 18 a 30 anys. Període de tramitació*: juny-juliol.
  • FINAN. És un préstec per costejar la matricula universitària (grau, màster, postgrau, doctorat). El finançament té 0% d'interessos. Període de tramitació*: març/octubre.
  • PREPOST. És un préstec per costejar la matrícula universitària però per estudiants de màster, postgrau o doctorat.Període de tramitació*: desembre.