Orientació Acadèmica

Beques, ajuts, subvencions i premis - Beques del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

  • El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport convoca de forma periòdica diferents beques, ajudes, subvencions i premis dirigides tant a estudiants, com també al professorat, els centres docents, i també, a organitzacions, fundacions i empreses.

    Les beques per a estudiants són per a tots els nivells educatius, des de l'educació infantil fins als estudis postuniversitaris, i existeixen beques en conceptes molt diferents: beques de matrícula, beques i ajudes al transport escolar o al menjador, o beques per accedir a campus d'aprofundiment científic, per exemple.

    Als següents apartats podràs trobar tota la informació respecte a les: