Orientació Acadèmica

Estudis Universitaris - Tipus d'estudis universitaris

¿T'ajudem a trobar el teu curs ideal?
El nostre cercador troba fins a 3 cursos
relacionats amb aquest contingut que millor encaixen amb les teves característiques
 • Els estudis universitaris són estudis oficials superiors que t'habiliten per a l'exercici d'activitats professionals.

  Aquests estudis estan adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i es divideixen en tres nivells: grau, màster i doctorat.

  Grau

  Màster

  • Consten d'entre 60 i 120 crèdits ECTS.
  • La durada és d'entre 1 i 2 anys.
  • La titulació que s'obté al finalitzar els estudis és la de màster.
  • Contenen una formació teòrica i pràctica distribuïda en:
   • Matèries obligatòries
   • Matèries optatives
   • Seminaris
   • Pràctiques externes
   • Treballs dirigits
   • Treball de fi de màster.
  • Estan adscrits a una de les branques següents: arts i humanitats, ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques i enginyeria i arquitectura.
  • S'hi accedeix amb una titulació de graduat o equivalent.

  Doctorat

  • La seva durada és de 3 anys si es realitza a temps complert i de 5 si es realitza a temps parcial.
  • La titulació que s'obté en finalitzar els estudis és la de doctor.
  • La seva formació està centrada en la investigació i la recerca.
  • Per accedir als estudis de doctorat cal estar en possessió del títol de graduat i del títol de màster universitari, i haver superat en el conjunts d'aquests estudis universitaris un mínim de 300 crèdits.
  * 1 crèdit ECTS = 25 hores

  Sortides i connexions amb altres estudis

Deixa'ns les teves dades
perquè els centres conactin amb tu i puguin ampliar-te la informació dels cursos sense compromís
Cerca graus per nota de tall
Cursos relacionats