Orientació Acadèmica

Formació on-line / a distància - Modalitats de la formació on-line

Modalitats de la formació on-line

Descobreix les modalitats principals de formació on-line.
Modalitats de la formació on-line
 • La formació on-line és una forma d'estudi que s'està consolidant com una de les metodologies més útils a l'hora de cursar uns estudis. Sobretot  per la flexibilitat horària que ofereix i perquè es pot cursar des de qualsevol lloc.

  Hi ha tres principals modalitats de formació a distància: e-learning, b-learning i m-learning.

  E-learning

  L'e-learning és una eina bàsica per a la formació contínua, para als estudiants que volen compaginar els seus estudis amb una feina i per a totes aquelles persones que creuen que les TIC són fonamentals per a la comunicació i l'aprenentatge.
  A través de diferents plataformes i suports, els estudiants poden realitzar un curs des de qualsevol lloc, l'únic que es necessita és un dispositiu amb connexió a internet.

  La forma d'aprendre és molt variada ja que el professorat utilitza diferents metodologies per a l'aprenentatge, entre elles:
  • Vídeos tutorials
  • Fòrums
  • Xats
  • Connexions virtuals entre professors i alumnes
  • Presentacions sobre el tema
  • Exercicis pràctics
  • Documents de lectura
  • Materials complementaris per a l'aprenentatge
  • ...

  I la seva forma d'avaluació també és molt variada:
  • Qüestionaris
  • Entrega d'exercicis
  • Avaluació entre pars
  • Participació en els fòrums
  • Creació de blogs
  • ...
  Cada vegada les plataformes amb les que es realitzen els cursos permeten que existeixi una major interacció entre professorat i alumnat com també, entre els propi alumnat, facilitant així un fort dinamisme per a aquest tipus d'estudis.

  B-learning

  Una altra possible forma d'estudi és el b-learning o blended Learning que combina la modalitat e-learning amb la presencial.

  Els alumnes realitzen un percentatge d'hores de classe en modalitat e-learning i la resta de forma presencial. Les hores presencials són de gran utilitat per a resoldre dubtes amb el professorat, poder fer exercicis pràctics i també poder treballar amb grup amb la resta de companys.

  M-learning

  El m-learning o mobil learning és l'aprenentatge que es realitza a través del telèfon mòbil o tauleta. Moltes universitats i centres de formació estan introduint aquesta metodologia en els seus plans d'estudi.

  A través d'un dispositiu mòbil, l'alumnat pot accedir a una plataforma educativa amb diferents continguts i interactuar amb els professors i altres companys.

  El m-learning facilita poder seguir un curs des de qualsevol lloc i a qualsevol hora, adaptant-se així a les necessitats dels estudiants.
   

  Quin és el millor tipus de formació?

  El millor tipus de formació és aquell que s'adapta a les necessitats reals de l'alumne.

  Tot i que la formació on-line té molts avantatges, no sempre és la millor opció per a qualsevol tipus de persona ni per a qualsevol tipus d'estudi.

  Per poder estudiar bé a on-line, l'alumne ha de fixar-se un calendari d'estudi i complir-lo, així com, adaptar les seves tècniques d'estudi al nou context, per poder aprofitar al màxim aquests estudis.

  Un altre aspecte important és dominar bé les diferents eines TIC si es vol fer un curs on-line, ja que el seu bon ús és fonamental per al bon aprofitament del curs.

  A banda d'això, depenent de l'objectiu i de les necessitats de l'alumne, serà més recomanable fer una formació presencial, semi-presencial o on-line.

  Per escollir bé uns estudis o escollir bé un curs on-line s'han de tenir en compte diferents aspectes, una vegada valorats, l'alumnat pot decidir quin és el curs que millor s'adapta a les seves necessitats.
Cursos relacionats