Orientació Acadèmica

Formació Professional - FP - Proves per a l'obtenció d'un títol d'FP

Proves per a l'obtenció d'un títol d'FP

Informació sobre les proves lliures per a l'obtenció d'un títol de Formació Professional.
Proves per a l'obtenció d'un títol d'FP
 • Què són les proves lliures per a l'obtenció d'un títol d'FP?

  Les proves lliures per a l'obtenció d'un títol de Formació Professional són proves que permeten l'obtenció del títol de tècnic/a o tècnic/a superior, sense la necessitat de cursar aquests estudis.

  Aquestes van dirigides a persones que tenen formació específica en un camp professional, no disposen de la titulació oficial, i volen obtenir-la.

  Es realitzen proves per a cada un dels mòduls dels que consta el cicle formatiu, són proves teòriques i/o pràctiques, depenent del mòdul professional. Una vegada superats tots els mòduls, es realitza el de formació en centres de treball.

  Si es compleixen amb els requisits per accedir al mòdul de formació en centres de treball, es podrà sol·licitar l'exempció total o parcial d'aquest, si s'acredita una experiència laboral de com a mínim 1 any, relacionada amb el cicle formatiu que es vol obtenir.

  Les persones que hagin realitzat un procés d'acreditació de competències per a alguns dels mòduls dels cicles formatius, poden sol·licitar l'exempció d'aquests.

  Les persones que hagin cursat estudis de forma presencial o a distància, podran presentar-se a les proves de superació dels mòduls professionals que tinguin pendents. En funció dels estudis previs, es podrà sol·licitar la convalidació dels mòduls professionals corresponents.

  Per a l'obtenció del títol de tècnic/a o tècnic/a superior, s'han de superar tots els mòduls dels que consta el cicle formatiu. Si es superen únicament alguns dels mòduls, s'obté el certificat corresponent.
   

  Quins requisits són necessaris per presentar-se?

  Per presentar-se a les proves lliures per a l'obtenció d'un títol d'FP, a banda de tenir formació en l'àmbit del cicle formatiu, cal complir els següents requisits*:

  Per als cicles formatius de grau mitjà:
   
  • Tenir 18 anys.
  • Estar en possessió, del títol de la ESO, o equivalent a efectes acadèmics.
  • Haver superat una prova d'accés que permeti cursar un CFGM.

  Per als cicles formatius de grau superior:
   
  • Tenir 20 anys (19 per a les persones que tinguin un títol de tècnic/a).
  • Estar en possessió del títol de batxillerat, o equivalent a efectes acadèmics.
  • Haver superat una prova d'accés que permeti cursar un CFGS.
    * Els requisits poden variar en funció de la convocatòria.
   

  Quan es realitzen les proves?


  Cada curs acadèmic es convoquen les proves. No tots els cicles formatius es convoquen cada curs. Cada comunitat autònoma defineix anualment els cicles formatius que convocarà, les proves, els seus continguts i el calendari.

  A Catalunya, està previst que a la tardor de 2016 es convoquin les proves per als següents cicles formatius:

  Cicles de grau mitjà:
  • Atenció a les persones en situació de dependència (LOE)
  • Cures auxiliars d'infermeria (LOGSE)
  • Emergències sanitàries (LOE)

  Cicles de grau superior:
  • Educació infantil (LOE)
  • Integració social (LOE) títol nou 

  Tota la informació sobre les característiques de la convocatòria es poden trobar al web del Departament d'Ensenyament.
   

  Com preparar-se per superar les proves?

  Depenent de si la persona ha de presentar-se a tots els mòduls, o només, a alguns d'ells, el volum de temari a estudiar serà diferent.

  En tots els casos, és important preparar-se les proves amb temps, llegir bé la seva estructura, com també, conèixer'n el contingut específic.

  Juntament amb la convocatòria de les proves hi ha els continguts i les indicacions de com serà cada examen. D'aquesta forma, l'aspirant pot preparar-se bé les proves i superar-les.

  Una bona organització del temps, juntament amb un bon pla d'estudis són dues de les eines que poden ajudar.

  Una altra decisió important és si es vol preparar la prova per lliure a assistir a un centre específic que ajudi a preparar-la. En funció del volum de temari, com també, de la seva dificultat i els hàbits d'estudi de cada persona, serà més aconsellable fer-ho d'una forma o de l'altra.

  Existeixen molts centres formatius que ofereixen la possibilitat de curar estudis de FP no oficials, amb l'objectiu de preparar a les persones per a que es presentin a les proves lliures per a l'obtenció del títol d'FP. En el nostre cercador de cursos podràs trobar centres on cursar aquests estudis que poden ajudar-te a preparar per a les proves.
Cursos relacionats