Orientació Acadèmica

Màsters i postgraus - Consells pràctics per triar un màster o postgrau

Consells pràctics per triar un màster o postgrau

Diferents consells per ajudar-te a tirar la formació de màster o postgrau que millor encaixa amb el teu perfil.
Consells pràctics per triar un màster o postgrau
 • Realitzar un curs de formació de postgrau implica, tant una dedicació en hores de treball com una inversió econòmica important. Per poder prendre aquesta decisió cal reflexionar sobre les següents qüestions:

  Abans de triar un curs, és fonamental saber què es vol, tenir clar en que es vol tenir una especialització per poder-hi exercir professionalment. Per prendre la decisió cal reflexionar sobre els següents aspectes:
  • És convenient conèixer quin tipus de formació té millors  perspectives laborals .
    
  • És important estar ben informat de la  oferta acadèmica a l'abast.
    
  • Una vegada s'ha decidit quin curs fer, és positiu conèixer el  prestigi del centre i del curs . Un curs de formació de postgrau realitzat en un centre reconegut pels empresaris del sector influirà a favor en un procés de selecció de personal.
    
  • És preferible que el centre o el curs siguin valorats com  exigents i reconeguts per fer treballar dur als alumnes, ja que en el mercat laboral també estarà més ben considerat.
    
  • El curs ha de tenir un  procés d'admissió rigorós : Com a mínim, s'ha d'exigir una titulació universitària i un bon expedient acadèmic. A més, han de realitzar algun tipus de procés selectiu i entrevista personal als candidats i candidates.
    
  • Conèixer els  continguts del curs i contrastar amb els diferents centres que ofereixen postgraus similars i dins el mateix camp professional.
    
  • Valorar quina formació s'adapta millor a les  expectatives .
    
  • Informar-se de la  metodologia utilitzada en el curs. És preferible que sigui pràctica, amb exercicis de simulació i anàlisi de situacions i casos reals.
    
  • Conèixer el professorat que impartirà el curs. Depenent del curs, serà més o menys important que els membres del professorat siguin investigadors reconeguts que publiquen en revistes de prestigi, o professionals en exercici que tinguin un contacte més directe amb el món empresarial.
    
  • Visitar les instal·lacions i els mitjans tècnics del centre. Sobretot si és un curs per al qual és important que el centre hagi adoptat les noves tecnologies i estigui al dia de les novetats en la seva àrea formativa.
    
  • És important informar-se del nivell de col·locació dels alumnes i del nombre d'empreses i institucions amb les que col·laboren. El centre ha de tenir una  borsa de treball efectiva.
    
  • També és important que el centre ofereixi un servei d'informació i orientació acadèmica i laboral. Amb assessorament personalitzat.
    
  • La possibilitat de fer  pràctiques en empreses és un valor afegit del programa.
    
  • Conèixer el perfil de l'alumnat matriculat,  ja que amb ells també es pot millorar la xarxa de contactes professionals.
    
  • Informar-te de les relacions del centre amb universitats, entitats i empreses estrangeres, i per tant, si hi ha possibilitats de fer una part del curs en algun país estranger.
Cursos relacionats