Orientació Acadèmica

Màsters i postgraus - Tipus de formació de postgrau

 • Tipologia d'estudis de màster i postgrau

  En aquest apartat trobaràs els diferents cursos en funció de les seves característiques generals:

  Màster oficial

  L'objectiu del màster oficial és oferir-te una formació avançada d'especialització professional o acadèmica o la iniciació a activitats investigadores. Els estudis de màster tenen una extensió mínima de 60 crèdits ETC i una màxima de 120 (inclós el Treball de Fi de Màster). Per accedir-hi cal estar en possessió d'un títol oficial de grau o equivalent.

  En funció de qui organitza el màster universitari, aquest pot ser:
  • Màster universitari organitzat per una única universitat.
  • Màster universitari organitzat per més d'una universitat dins del territori espanyol: Màster interuniversitari.
  • Màster universitari organitzar per més d'una universitat de dins l'estat espanyol i de la resta del món: Erasmus mundus.
  Un cop finalitzats aquests estudis obtindràs el títol oficial de màster. Aquesta titulació és imprescindible si vols fer uns estudis superiors de doctorat.
   

  Altres màsters no oficials

  Els màsters no oficials són els programes post universitaris d'una durada mínima de 30 crèdits.

  Per accedir-hi normalment és necessari que tinguis una titulació universitària com un grau, una llicenciatura, una enginyeria o una arquitectura, però en determinats casos es fan excepcions amb diplomats o persones que acreditin una dilatada experiència laboral.

  En l'actualitat, trobem màsters d'horari complet ("full-time") o màsters en horari parcial ("part time"). Els màsters d'horari complet solen requerir més temps de dedicació que un curs acadèmic universitari, ja que es realitzen molts treballs pràctics en grup. Els màsters d'horari parcial ("part-time"), solen requerir un dia a la setmana de classe presencial.  

  A part dels màsters presencials també hi ha una àmplia oferta de màsters online o a distància.
   

  Postgrau / Diploma de postgrau

  Els estudis de postgrau estan orientats a desenvolupar competències per a un domini professional concret, amb ells s'assumeix un alt domini a nivell de formació específica i global. Per accedir-hi has d'estar en possessió d'una titulació de grau (o equivalent). La seva durada és d'un mínim de 15 crèdits.
   

  Cursos d'especialització universitària

  Són cursos adreçats al perfeccionament i l'especialització professional. El requisit per matricular-te és tenir com a mínim una titulació universitària. Cada universitat determina la duració del curs.
   

  Expert Universitari

  Són cursos adreçats al perfeccionament i l'especialització professional. Per accedir-hi és necessari, com a mínim, tenir un grau o equivalent o acreditar experiència laboral en el sector.

  Doctorat

  Els programes de doctorat són estudis oficials. Aquests t'ofereixen una formació de tercer cicle especialitzada i orientada a la investigació i a la pràctica professional. Aquests estudis finalitzen amb l'elaboració i defensa de la tesis doctoral

  Per accedir-hi és necessari estar en possessió d'un títol de grau (o equivalent), un títol de màster oficial, i haver superat un mínim de 300 crèdits en el conjunt d'aquests estudis. Les universitats poden incloure altres criteris per a l'admissió de l'alumnat a aquests programes.

  La seva durada és d'un mínim de tres anys, si es realitza a temps complert, i de cinc si es fa a temps parcial.

  Quina diferència hi ha entre un màster oficial i un màster propi?


  Troba tots els màsters i informa't dels consells que t'ajudaran a escollir el millor màster per a tu.
Cursos relacionats