Orientació Acadèmica

La Selectivitat - Dates i exemples d'exàmens de selectivitat

Dates i exemples d'exàmens de selectivitat

Coneix les dates de realització dels exàmens i fes-te una idea dels exàmens de la selectivitat a través d'exemples.
Dates i exemples d'exàmens de selectivitat
 • Dates de realització de les proves

  Anualment hi ha dues convocatòries per superar les proves de selectivitat, una convocatòria ordinària durant el mes de juny i una d'extraordinària durant el mes de setembre.
  Cada convocatòria consta de tres dies d'exàmens on l'estudiant es va examinant de les diferents matèries.

  Les convocatòries d'exàmens pel curs 2016 són:
   
  • Convocatòria ordinària:14, 15 i 16 de juny de 2016
  • Convocatòria extraordinària:  6, 7 i 8 de setembre de 2016
    

  Exemples d'exàmens de convocatòries anteriors

  A continuació pots trobar els exàmens de l'última convocatòria de juny i les seves correccions:
   
  Matèria Examen Correcció
  MATÈRIES OBLIGATÒRIES
  Llengua catalana CAT CAT-C
  Llengua castellana CAST CAST-C
  Llengua estrangera -anglès- ANG ANG-C
  Llengua estrangera -francès- FR FR-C
  Llengua estrangera -alemany- AL AL-C
  Llengua estrangera -italià- IT IT-C
  Història HIS HIS-C
  Història de la filosofia HIS-F HIS-F-C
  MATÈRIES DE MODALITAT
  Literatura catalana LITCAT LITCAT-C
  Literatura castellana LITCAST LITCAST-C
  Llatí LLAT LLAT-C
  Grec GRE GRE-C
  Matemàtiques MAT MAT-C
  Matemàtiques aplicades a les ciències socials MAT-A MAT-A-C
  Economia de l'empresa ECO ECO-C
  Física FIS FIS-C
  Química QUI QUI-C
  Biologia BIO BIO-C
  Ciències de la terra i del medi ambient CTMA CTMA-C
  Geografia GEO GEO-C
  Història de l'art HIS-A HIS-A-C
  Anàlisis musical AM AM-C
  Dibuix artístic DA DA-C
  Disseny DIS DIS-C
  Cultura audiovisual CA CA-C
  Dibuix tècnic DT DT-C
  Tecnologia industrial TI TI-C
  Electrotècnia EL EL-C

   
Cerca graus per nota de tall
Cursos relacionats