Orientació Acadèmica

La Selectivitat - Dates i exemples d'exàmens de selectivitat

Dates i exemples d'exàmens de selectivitat

Coneix les dates de realització dels exàmens i fes-te una idea dels exàmens de la selectivitat a través d'exemples.
Dates i exemples d'exàmens de selectivitat
 • Dates de realització de les proves de selectivitat

  Anualment hi ha dues convocatòries per superar les proves de selectivitat, una convocatòria ordinària durant el mes de juny i una d'extraordinària durant el mes de setembre.
  Cada convocatòria consta de tres dies d'exàmens on l'estudiant es va examinant de les diferents matèries.

  Les convocatòries d'exàmens pel curs 2016 han estat:
   
  • Convocatòria ordinària: 14, 15 i 16 de juny de 2016
  • Convocatòria extraordinària: 6, 7 i 8 de setembre de 2016
    

  Models d'exàmens

  A continuació pots trobar els exàmens de l'última convocatòria de juny i les seves correccions:
   
  Matèria Examen Correcció
  MATÈRIES OBLIGATÒRIES
  Llengua catalana CAT CAT-C
  Llengua castellana CAST CAST-C
  Llengua estrangera -anglès- ANG ANG-C
  Llengua estrangera -francès- FR FR-C
  Llengua estrangera -alemany- AL AL-C
  Llengua estrangera -italià- IT IT-C
  Història HIS HIS-C
  Història de la filosofia HIS-F HIS-F-C
  MATÈRIES DE MODALITAT
  Literatura catalana LITCAT LITCAT-C
  Literatura castellana LITCAST LITCAST-C
  Llatí LLAT LLAT-C
  Grec GRE GRE-C
  Matemàtiques MAT MAT-C
  Matemàtiques aplicades a les ciències socials MAT-A MAT-A-C
  Economia de l'empresa ECO ECO-C
  Física FIS FIS-C
  Química QUI QUI-C
  Biologia BIO BIO-C
  Ciències de la terra i del medi ambient CTMA CTMA-C
  Geografia GEO GEO-C
  Història de l'art HIS-A HIS-A-C
  Anàlisis musical AM AM-C
  Dibuix artístic DA DA-C
  Disseny DIS DIS-C
  Cultura audiovisual CA CA-C
  Dibuix tècnic DT DT-C
  Tecnologia industrial TI TI-C
  Electrotècnia EL EL-C

  Prepara't per superar amb èxit la selectivitat!
   
Cerca graus per nota de tall