Orientació Acadèmica

La Selectivitat - Informació sobre la preinscripció i l'accés a les universitats

Informació sobre la preinscripció i l'accés a les universitats

Assegura't de realitzar correctament la formalització de la matrícula a les PAU.
Informació sobre la preinscripció i l'accés a les universitats
 • Preinscripció universitària

  La preinscripció universitària es fa per garantir la igualtat de condicions en el procés d'ingrés i d'admissió al primer curs dels estudis universitaris públics.

  La preinscripció a Catalunya es fa a través del portal Accesnet. Aquesta preinscripció és vàlida per a les universitats públiques catalanes i els seus centres adscrits. En el document de preinscripció pots posar fins a vuit sol·licituds ordenades per ordre d'interès. A cada sol·licitud ha de constar el nom de l'estudi i la universitat on el vol cursar. Pots posar el mateix estudi en diferents universitats. És recomanable que facis més d'una sol·licitud.

  La preinscripció a les universitats públiques és totalment compatible amb la preinscripció universitària a universitats privades o a altres ensenyaments com els cicles formatius de grau superior.

  La preinscripció es realitza durant el mes de juny i principis de juliol.

  Sistema d'assignació de places

  Una vegada els estudiants han fet la preinscripció i s'han fet les proves d'accés a al universitat comença el procés d'assignació de les places universitàries.

  L'assignació de les places universitàries es fa per rigorós ordre de nota d'admissió dels diferents alumnes.   
Cerca graus per nota de tall