Orientació Acadèmica

La Selectivitat - Nota d'admissió i paràmetres de ponderació

Nota d'admissió i paràmetres de ponderació

Com es calcula la nota d'admissió i els paràmetres de ponderacions de les diferents universitats.
Nota d'admissió i paràmetres de ponderació
 • Com es calcula la nota d'admissió?

  La nota d'admissió (mínim de 5 i màxim de 14) a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderades segons el coeficient que li correspongui (0,1 o 0,2). Aquestes matèries han d'estar vinculades a la branca de coneixement que està adscrit el títol de grau al qual es vol accedir.

  La nota d'admissió a les diferents titulacions de grau es calcula aplicant la fórmula següent:

  Nota d'admissió = Nota d'accés + a * M1 + b * M2

  Nota d'accés: mitjana del batxillerat (60%) i la fase general de la selectivitat (40%)
  M1, M2: Dues matèries superades en la fase específica que proporcionin millor nota d'admissió
  a, b: Paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2)

  Exemple:
  En Pau es presenta aquest any a la selectivitat, ell vol estudiar bioquímica a la Universitat de Barcelona. A més de realitzar la fase general de la selectivitat ha fet la fase específica per poder assegurar la seva plaça, les seves notes i la nota d'admissió a la universitat han estat les següents:
   
  Fase General Nota
  Llengua catalana i literatura 7.50
  Llengua castellana i literatura 6.85
  Llengua estrangera (anglès) 7.12
  Història 8.03
  Matèria de modalitat: Física 8.25
  Nota mitjana fase general (FG) 7.55
  Nota mitjana del batxillerat 8.50
  Mitjana FG + batxillerat 8.12
  Fase específica Nota examen Paràmetre de ponderació Nota ponderada
  Biologia 8 0.2 1.6
  Química 8.36 0.2 1.67
  Matemàtiques 7.65 0.1 0.76
  NOTA D'ADMISSIÓ 11.39

  Les seves dues millors notes ponderades són les dels exàmens de biologia i química, aquestes es sumen a la seva nota mitjana de la fase general de la selectivitat i del batxillerat. Finalment la seva nota d'accés per als estudis de bioquímica per la Universitat de Barcelona serà de 11,39.

  Paràmetres de ponderació a les diferents Universitats Catalanes

  A continuació et mostrem els paràmetres de ponderació de les diferents universitats d'aquest curs i dels cursos següents:

  Paràmetres de ponderació any 2015
  Paràmetres de ponderació any 2016
   
Cerca graus per nota de tall
Cursos relacionats