Orientació Acadèmica

El Sistema Educatiu - Ensenyaments no reglats / No Oficials

Ensenyaments no reglats / No Oficials

Els ensenyaments no reglats o no oficials són aquelles que no estan regulades per la llei. El títol que s'obté és un diploma o certificat propi del centre que les imparteix.
Ensenyaments no reglats / No Oficials
 • Descripció i objectius

  Els ensenyaments no reglats fan referència als ensenyaments no oficials no regulats per la llei, aquests culminen els seus estudis amb l'expedició d'un diploma o certificat propi del centre que els imparteix. Són estudis que no permeten presentar-se a oposicions a l'administració pública i són de durada, continguts i horaris variables en funció del curs i centre de formació encara que alguns, de gran qualitat i utilitat. Els temes que ofereix aquests ensenyaments són de gran diversitat i de caràcter molt pràctic com ara el dibuix, la informàtica, el teatre, la gimnàstica, els idiomes, la cuina, l'administració d'empreses, la música, la fotografia, etc.  
   

  Vies d'accés

  Depenent del tipus d'estudi varien els requisits d'accés. Cada centre estableix uns estudis o requisits mínims per accedir als diferents ensenyaments que imparteix.
   

  Tipus d'estudis

  Els estudis no reglats superiors

  Complementen la formació de base reglada en funció de les necessitats detectades en el mercat o de les mancances formatives de cadascú.

  Alguns exemples dels àmbits més freqüents de formació són:

  ÀMBIT EMPRESARIAL: MBA, Relacions Públiques, Comunicació, ...

  ÀMBIT CREATIU I DE LA COMUNICACIÓ: Disseny gràfic, Fotografia, cinema, vídeo, televisió, publicitat i imatge corporativa, multimèdia,...

  AVIACIÓ CIVIL: Pilot d'aviació civil, auxiliar de vol,...

  CIÈNCIES EXPERIMENTALS: Medi Ambient,...

  HOSTALERIA I RESTAURACIÓ: Cuina, bàrman, Sommelier ...
   

  Recursos

  Estudis no reglats: Estudis complementaris als regulats pel Sistema Educatiu. La realització d'aquest tipus de cursos sol comportar l'expedició d'un diploma o certificat propi del centre, atenent a criteris d'aprofitament del curs, assistència o participació. Tot i que la titulació obtinguda no és de caràcter oficial, té validesa a efectes laborals.  

  Estudis no reglats superiors:   Estudis complementaris als regulats pel Sistema Educatiu. Els anomenem estudis no reglats superiors perquè el requisit d'accés sol ser el batxillerat. La realització d'aquests estudis sol comportar l'expedició d'un diploma propi del centre o en conveni amb altres centres, en alguns casos poden ser centres estrangers. Tot i que la titulació obtinguda no té caràcter oficial, té validesa a efectes laborals.

  Centres d'estudis no reglats:   Relació de centres privats que ofereixen estudis no reglats i estudis no reglats superiors.
   
Cursos relacionats