Orientació Acadèmica

Tècniques d'estudi - Com crear un bon ambient d'estudi

Com crear un bon ambient d'estudi

T'expliquem les característiques que ha de tenir l'habitació on estudies per rendir millor.
Com crear un bon ambient d'estudi
 • La importància del lloc d'estudi

  L'espai físic contribueix a la concentració de l'alumne i el control d'aquest espai és una de les precaucions que ha de prendre l'estudiant. Alguns aspectes a tenir en compte són:
   
  • La ventilació de l'habitació.
  • La combinació de la llum natural-indirecta i l'artificial-directa
  • El nivell de soroll.
  • Lla música-com la de relaxació, ... contribueixen a la cura d'un ambient que pot influir sobre el correcte aprenentatge.

  L'estudiant ha de prendre consciència de la importància d'estudiar sempre en un mateix lloc de la seva pròpia habitació, el menjador de la casa, la biblioteca però un lloc que faciliti la seva concentració i en el qual tingui al seu abast tot el material necessari per al desenvolupament del seu treball: ordinador, llibres de text i de consulta, apunts, papers, bolígrafs, retoladors fluorescents, etc.

   

  Camí de l'èxit

  És obvi que els mètodes d'estudi han de tenir un enfocament eminentment preventiu en la seva aplicació escolar. I aquest enfocament ha de ser global, en la mesura que s'ha de dirigir a tots els alumnes: als que tenen dificultats en l'adquisició dels seus aprenentatges escolars i a tots aquells que desitgin millorar la seva forma d'estudiar. Un alumne es pot motivar per a aprendre a estudiar millor, mentre que altres poden fer-ho per estudiar molt millor del que ho feien i optimitzar així els seus recursos personals. La importància de l'aplicació dels mètodes d'estudi resideix en la relació entre l'ensenyar a estudiar a l'escola i el propi procés d'aprenentatge de cadascuna de les matèries que formen part del disseny curricular.
   
Cursos relacionats