Orientació Acadèmica

Tècniques d'estudi - Descobreix la tècnica que t'ajuda a estudiar

Descobreix la tècnica que t'ajuda a estudiar

Descobreix la teva tècnica personal d'estudi. No tots els alumnes estudien de la mateixa manera.
Descobreix la tècnica que t'ajuda a estudiar
 • Les tècniques d'estudi configuren una metodologia guiada de la manera d'estudiar, de les pautes a seguir en el procés, de com començar una sessió d'estudi de la millor forma i del desenvolupament de la mateixa utilitzant tècniques concretes: lectura, resum, esquema.

  S'han de conèixer tots els mètodes d'estudi possibles i, llavors, triar el que millor encaixa amb un mateix. D'aquesta manera, es personalitza la manera d'estudiar i s'adapta millor a la resta d'hàbits i capacitats. Si un té facilitat per sintetitzar, el resum li pot resultar avantatjós, si per contra un capta la informació gràfica, l'esquema que l'afavoreix és l'estudi-fotogràfic.

  • El resum dels temes significa destacar les idees principals del text llegit, sense fer còpies exactes de les frases, sinó intentant dir els mateix però amb les pròpies paraules. És important que sigui un escrit fiable per poder seguir estudiant a través d'ell, incloent-hi les paraules més destacades que és interessant recordar del text principal. Resumir és una tècnica que assegura a l'alumne la comprensió del temari i que després utilitzarà en l'examen per contestar amb més certesa. La presentació del resum ha de ser bona, amb lletra clara, ja que ajudarà a estudiar millor el text. Es pot afegir colors per remarcar les idees principals, i sobretot, numerar els fulls de paper perquè sempre estiguin ordenats.
    
  • La capacitat d'estudi de tipus fotogràfic, consisteix en fer una bona representació gràfica del temari, un resum del que s'ha llegit prèviament però en un format més àgil i visual. L'alumne reté l'esquema i la posició dels conceptes, relacionant la informació, sempre des d'una perspectiva visual i gràfica. Els mapes conceptuals són exemple d'aquest tipus d'estudi.
  És important identificar la idea principal, per iniciar bé qualsevol esquema o resum. Això ajudarà a la posterior avaluació oral o escrita, ja que l'alumne comprendrà molt més fàcilment la relació entre conceptes, i si van sorgint qüestions diferents, poder enllaçar i relacionar amb més facilitat tots els aprenentatges.

  Mapes conceptuals

  Si l'alumne memoritza l'esquema però no obstant això no ha entès completament la connexió entre conceptes, qualsevol pregunta que es presenti de diferent forma a la que pensava o una pregunta inesperada, serà difícil poder utilitzar els propis recursos apresos per contestar.

  Per tant, qualsevol esquema ha de ser pensat per ajudar a comprendre millor el temari, sense ànim de memoritzar només l'ordre en què estan les principals idees o memoritzar les paraules. És millor entendre la relació entre conceptes que s'ha extret després de la lectura o el resum, i per descomptat, tenir una previsió d'en quines preguntes és bo plasmar cada secció.

  Els mapes conceptuals poden incloure colors per diferenciar bé les idees principals o la jerarquia de conceptes; utilitzar formes geomètriques per marcar diferències; lletres majúscules o minúscules; dibuixos representatius, fletxes, etc.

  Es tracta d'un tècnica d'estudi que impulsa la creativitat de l'estudiant, que desenvolupa la seva capacitat viso-espacial en la connexió de conceptes, i que tot això influeix en la seva forma d'organitzar i distribuir els conceptes clau. Com més gran sigui l'ordre i classificació, més fàcil serà visualitzar.

  Pot ser que l'alumne faci diversos mapes conceptuals més reduïts, i després un mapa més ampli, amb les idees principals que englobin tots els esquemes petits.
Cursos relacionats