Orientació Acadèmica

Tècniques d'estudi - Dissenya el teu pla d'estudi

Dissenya el teu pla d'estudi

Fes un calendari i planifica el teu temps.T'expliquem les pautes a seguir.
Dissenya el teu pla d'estudi
 • El pla de treball ha d'incloure tot el que fa referència a una bona planificació i estructuració del temps real que es dedicarà a l'estudi, tenint en compte el número de matèries i la seva dificultat.

  Conceptes com el de temps teòric, lliure i real, així com la valoració de les activitats extraescolars que es realitzen diàriament o bé altres a les que l'alumne hi dedica unes hores setmanals, han de ser revisades i analitzades per planificar, amb garanties d'èxit, el calendari d'estudi: setmanal, quinzenal, mensual o trimestral.

  Recomanacions per a elaborar un mètode d'estudi:
  • Organitzar el material de treball
  • Realitzar una distribució flexible del temps
  • Tenir presents les dificultats de la matèria a treballar
  • Investigar el ritme personal de treball
  • Realitzar una valoració de la comprensió, memorització,...
  • Començar per les tasques més difícils i complicades
  • Memoritzar dades, comprendre-les i assimilar-les
  Pautes per l'estudi d'un tema:
  • Prelectura: lectura d'aproximació
  • Anotacions al marge. Subratllat de les idees principals.
  • Lectura d'estudi, de repàs
  • Subratllat
  • Resum del contingut
  • Esquema gràfic per memoritzar visualment
  • Memorització

  És molt important que l'alumne no deixi l'estudi per al dia abans de l'examen, ja que això farà que estudiï de manera superficial, sense temps per comprendre bé els conceptes i memoritzant més que entenent la matèria. El problema d'estudiar l'últim dia és relacionar els conceptes de forma confusa, sense prou temps per fer esquemes i/o mapes conceptuals que ajudin a l'estudi.

  Si es distribueix bé el temps, el dia abans no tindrà la pressió i nervis de l'examen per no saber tot el temari, sinó que pot ser un moment per repassar allò que més li costa entendre, relaxar-se, o fins i tot, pot distribuir-se el temps de repàs fent més pauses durant la lectura del temari. El dia abans hauria de ser un moment tranquil i de repàs.

  Per descomptat, si dedica més temps d'estudi l'últim dia, necessitarà estudiar sense fer breus pauses entre hores i l'únic que obtindrà és estar saturat d'informació. Tampoc és bo estar estudiant fins a la matinada, perquè això fa que dormi menys hores i no estigui prou descansat per contestar a les preguntes, pensar, etc. Com dèiem en l'apartat de concentrar-se per estudiar bé, el descans és fonamental.

  En resum, és millor estudiar amb força previsió, i no esperar a última hora per llegir tot el temari. L'important és entendre el que s'estudia i estar tranquils les hores abans l'examen.
Cursos relacionats