Orientació Acadèmica

Tècniques d'estudi - Estudiar amb l'ajuda de les noves tecnologies

Estudiar amb l'ajuda de les noves tecnologies

Eines i recursos per estudiar amb l'ajuda de les TIC.
Estudiar amb l'ajuda de les noves tecnologies
 • Les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) ens permeten estudiar fent ús d'elles. Existeixen diferents eines a disposició dels estudiants, actualitzades i amb diverses aplicacions per facilitar l'aprenentatge i així, adaptar-se a la forma d'estudiar de cada persona.

  Avantatges d'estudiar amb les noves tecnologies

  El principal avantatge d'estudiar a través de les noves tecnologies és que sempre les portem a sobre. Amb el mòbil, la tauleta, l'ebook o qualsevol altre dispositiu tecnològic podem portar sempre a sobre els apunts o continguts a estudiar.

  Tot i que la majoria de les eines que es fan servir per estudiar amb les noves tecnologies són en línia i necessitem connexió a internet per fer-les servir, moltes ens permeten la possibilitat de baixar-nos l'aplicació i treballar amb elles sense connexió a internet, per així, facilitar-ne el seu ús a qualsevol lloc.

  Així, es pot estudiar a qualsevol lloc i en qualsevol moment, i es poden aprofitar molts moments del dia per a l'estudi, o buscar espais en els que ens agradi estudiar, sense la necessitat de portar sempre els apunts de paper a sobre.

  Com utilitzar les noves tecnologies per estudiar?

  Primer de tot, per poder estudiar amb l'ajuda de les TIC, necessitem tenir a mà un dispositiu tecnològic com: un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent, principalment. Aquests dispositius permeten la navegació per internet, però també permeten la instal·lació de programes o aplicacions que poden facilitar l'estudi. Un dels principals avantatges de les diferents aplicacions que es poden utilitzar per estudiar, és que permeten ser utilitzades des de qualsevol dispositiu, és a dir, si tenim un usuari creat en una aplicació, aquesta la podem fer servir des de l'ordinador de casa o des del nostre telèfon intel·ligent indistintament i es queden registrades totes les accions que hi fem.

  A l'hora de fer servir les noves tecnologies per estudiar, l'estudiant ha de saber de quina forma estudia millor, en funció de les característiques de cadascú, es pot aprendre millor a través d'un tipus de continguts o recursos o d'uns altres. Aquests poden ser:
  • Escrits (resums, lectura de continguts, subratllar la informació,...)
  • Visuals (mapa conceptual, esquema de contingut,...)
  • Audiovisuals (vídeos)
  En funció de com s'aprèn millor, la tècnica per a l'estudi escollida serà una o una altra, i els recursos també

  A més d'utilitzar una o una altra tècnica, per estudiar bé, molts estudiants necessiten ampliar informació sobre el contingut. La forma en com s'explica un contingut pot ajudar més o menys a l'estudiant a retenir-lo, també, buscar informació complementària sobre un tema i aprofundir sobre ell, és també una forma d'estudiar que pot resultar molt útil i pot ajudar a entendre millor els diferents conceptes i continguts.

  Un altre aspecte important quan es fan servir les TIC per estudiar, és que es pot estudiar en grup a través de les diferents eines que existeixen. Estudiar amb altres persones pot ser de gran ajuda i pot facilitar l'aprenentatge. Es pot estudiar amb els demés a través de les xarxes socials o a través d'eines d'ús col·laboratiu.

  Eines TIC per estudiar

  Existeixen diferents eines TIC que es poden utilitzar en l'aprenentatge. Per ser un bon estudiant no és necessari fer-les servir totes, sinó conèixer i escollir aquelles que s'adaptin millor a la forma d'estudi de cada persona, escollint la tècnica i l'eina adient, és més probable l'èxit en l'estudi.

  A continuació es presenten algunes d'aquestes eines per estudiar:

  Eines que es poden fer servir amb recursos escrits:

  Eina Descripció Exemples
  Editors de text Els editors o processadors de text ens permeten tenir apunts, ampliar-los, subratllar-los, compartir-los,...
  En alguns, els continguts es guarden creant un compte en el propi editor, en altres casos, es guarden al navegador i es poden exportar a altres plataformes d'emmagatzemament de dades online.
  Google Drive
  Zoho
  ThinkFree
  StackEdit
  Office
  Documents escrits Els documents escrits, ja siguin articles d'una pàgina web, una presentació dinàmica o altres continguts que es puguin trobar, permeten ampliar la informació d'un tema, comprendre'l millor, i ajuden a l'estudi d'aquest. Slideshare
  Articles científics
  Articles de premsa
  Continguts específics d'un tema
  Tests En alguns casos, existeixen tests online que permeten avaluar el progrés durant l'estudi.
  En altres casos, hi ha eines amb les que es poden crear tests per avaluar l'estudi, i aquests tests es poden crear de forma conjunta amb altres companys i avaluar-se els uns als altres.
  GoConqr

  Eines que es poden utilitzar amb recursos visuals:

  Eina Descripció Exemples
  Mapes conceptuals Existeixen una gran varietat d'eines que permeten crear un mapa conceptual. Aquestes disposen d'una gran varietat de formes, figures i colors per poder fer un mapa a mida. Mindomo
  Cmaptools
  Gliffy
  Bubbl
  Vue
  Creately
  Lovelycharts
  Mindmeister

  Eines que es poden utilitzar amb recursos audiovisuals:

  Eina Descripció Exemples
  Vídeos Els vídeos educatius o vídeos temàtics permeten ampliar la informació sobre una temàtica i entendre-la millor. Khan Academy
  Youtube EDU
  Educatube
  Educatina
  TareasPlus
  Unicoos
  Math2me
  Utubersidad
  TED Talks

  Eines que es poden utilitzar amb recursos de diferents tipus:

  Eina Descripció Exemples
  Guardar articles d'interès Navegant per internet, moltes vegades es troben articles o informacions interessants d'un tema però que en aquest moment, un no té temps per llegir-ho amb tranquil·litat. Existeixen eines que permeten emmagatzemar aquests articles o documents per poder-los llegir tranquil·lament més endavant. Pocket
  Sistemes de gestió de la informació Algunes eines permeten guardar enllaços d'interès, arxius d'imatges, documents, subratllar informació d'un lloc web, organitzar informació, compartir enllaços d'interès,... En resum, serveixen per crear una xarxa personal d'aprenentatge; un lloc on guardar tota la informació organitzada sobre diferents temes. Diigo
  Xmarks
  Delicious
  Symbaloo
  Pòsters interactius Serveixen per crear un pòster que pot servir tant per fer un treball de classe, com per acumular informació (vídeos, textos, mapes conceptuals,...) que pot ajudar a l'estudi. Glogster
  Padlet
  Popplet
  Mural
  Plataformes d'emmagatzemament de dades online En aquests espais es poden guardar diferents tipus de documents i compartir-los. Dropbox
  Google Drive
  Box
  iCloud
  Etceter
  Evernote

  Eines per organitzar un calendari d'estudi:

  Eina Descripció Exemples
  Calendari d'estudi Organitzar bé el temps és fonamental per poder estudiar bé. Aquestes eines permeten organitzar-se millor i fixar uns terminis per a l'estudi. Google calendar
  Sunrise calendar
  Awesome calendar
  My Homework

  Eines per estudiar en grup:

  Eina Descripció Exemples
  Xarxes socials Les diferents xarxes socials permeten estar sempre connectat amb els altres. Aquesta comunicació pot ser també útil en el moment d'estudiar i compartir dubtes. Twitter
  Facebook
  Skype
  Whatsapp
  Google +
  Line
   


  A part de totes les eines que hem descrit, existeixen també algunes plataformes que permeten combinar diferents d'aquestes eines, com per exemple Examtime.

  L'ús d'internet i de les TIC està cada vegada més estès, per això, cada vegada es creen més eines i aplicacions que faciliten l'estudi de l'alumnat. Aquí hem descrit algunes d'aquestes eines a nivell d'exemple, però no són les úniques, i com hem dit abans, cada alumne ha de provar i escollir aquella que millor s'adapti a les seves necessitats.
Cursos relacionats