Orientació Acadèmica

Tècniques d'estudi - Estudiar en grup

Estudiar en grup

Recolzar-se en el grup per estudiar pot ser una tècnica que ens ajudi en la consecució dels nostres objectius
Estudiar en grup
 • Com estudiar en grup?

  Estudiar s'associa majoritàriament a una tasca individual, en el que l'estudiant estructura el seu pla d'estudi i s'organitza en el temps i en les tasques que ha de treballar.

  Tot i això, hi ha altres alternatives i/o complements que poden resultar també útils per a assolir els nostres objectius, l'estudi en grup. Aquesta opció pot ser molt positiva pel conjunt dels estudiants si aquest treball es realitza tenint en compte algunes pautes concretes:

  • Treballar amb els companys adequats. Hem de buscar persones amb les que sentim afinitat realitzant aquest tipus d'activitats (acadèmiques). A vegades, els amics ens poden arribar a distreure. El volum del grup tampoc haurà de ser molt gran (4-5 persones).
  • Trobar el lloc adequat. Triar un bon espai on estudiar pot garantir una augment en la qualitat de la feina que es realitza. A casa d'algun membre del grup? A la biblioteca? Al bar? Sigui on sigui aquest lloc, haurà d ser tranquil, còmode i amb suficient espai pel desplegament del material necessari. Podria ser que l'espai triat sigui cadascú a casa seva, i fer un estudi en grup a distància, utilitzant les xarxes socials que permeten un estudi grupal de forma síncrona.
  • Planificar. Tenir clar el contingut que cal assolir en un temps determinat, el material que es necessitarà, els períodes de descans que realitzarem, el número de posades en comú, presentacions, debats o espais de treball individual  que farem, entre altres, és una garantia d'amortització del temps del que disposem.
  • Rotació de rols. Un dels exercicis bàsics en l'estudi en conjunt consisteix en la presentació, per part d'uns membres del grup, d'una temàtica concreta del contingut i l'avaluació i l'elaboració de preguntes sobre aquest, per part de l'altre part del grup. La realització dels diversos rols pot ser molt beneficiosa per l'estudiant, ja que pot conèixer  el nivell de domini del contingut que té, com així també la seva capacitat d'argumentació i expressió.
  • L'estudi en grup és un complement. Aquesta tècnica no hauria de substituir el treball individual, que és necessari i imprescindible. L'estudi en grup ofereix un enriquiment del nostre coneixement i una facilitació d'aquesta tasca, que per a molts estudiants pot resultar més densa si només es realitza de forma individual.

  Avantatges i inconvenients d'estudiar en grup

  Conegudes les característiques que es consideren importants per a l'assoliment dels nostres objectius, la realitat de l'estudiant sovint no permet tenir en compte tots aquests aspectes. Per aquest motiu presentem, de forma més ajustada als estudiants, els avantatges i inconvenients d'aquesta tècnica i la seva comparació amb el treball individual. Tal i com veurem, aquests aspectes estan molt determinats per l'actitud dels estudiants i es podrien considerar també com a característiques d'altres tècniques d'estudi.

    ESTUDI INDIVIDUAL ESTUDI EN GRUP
  AVANTATGES - Treball al propi ritme de l'estudiant.
  - Estructuració en funció dels propis objectius i necessitats.
  - Autoregulació del temps i estructuració de las tasques.
  - Minimització de les distraccions.
  - Compartir, discutir, complementar o trobar noves explicacions i discursos.
  - Augment del material disponible en relació al contingut.
  - Treball en equip (posada en pràctica d'unes competències determinades).
  - Avaluació objectiva del grau de domini del contingut.
  - S'elimina la sensació de soledat durant el període d'estudi.
  INCONVENIENTS - Impossibilitat de consultar a altres persones davant dels dubtes sorgits.
  - No exigència de resultats ni continguts treballats.
  - Avorriment.
  - No hi ha una valoració objectiva i externa del grau de coneixement i domini del contingut.
  - Dificultat per coordinar els diversos estils d'estudi i els ritmes de treball.
  - Distracció amb els companys.
  - Diversitat d'interessos i/o necessitats per part dels membres que formen el grup.
   


  L'estudiant, en funció d'aquests elements i del coneixement de les condicions que pot assumir o no, haurà de valorar i decidir si aquesta eina pot ser útil per a la seva tasca d'estudi.

Cursos relacionats