Orientació Laboral

Com buscar feina? - Buscar feina - Instruments de presentació per buscar feina - Currículum Vitae (CV)

 • CVEl Currículum vitae (CV) és un resum escrit i ordenat, d'una o dues pàgines, de les experiències formatives i laborals, per demostrar la idoneïtat de la teva candidatura a un lloc de treball concret i amb l'objectiu d'accedir a l'entrevista de selecció. Dos requisits per aconseguir-ho són: reflectir la teva imatge de forma positiva i estar ben redactat.
   
  El teu currículum vitae és:
  • la teva targeta de visita
  • la teva imatge personal
  • el teu anunci
  • el teu retrat robot
  • el teu historial professional
  • el teu perfil personal i professional

  TIPUS DE CURRICULUM VITAE

  • Cronològic ascendent: consisteix a ordenar el currículum vitae del més antic al més recent. No és recomanable quan s'ha canviat de feina amb freqüència.
  • Cronològic descendent: permet destacar l'experiència laboral recent. Recomanable si aquesta té relació amb el lloc de treball al que aspires.
  • Funcional: consisteix a ordenar el currículum vitae per blocs temàtics. Recomanable quan l'experiència és molt dispersa.
  • Per competències: consisteix a incorporar les competències que han estat adquirides al llarg de l'experiència acadèmica i professional. Aquest pot aplicar-se també als altres tipus de currículums.
  • Vídeocurriculum: fer un currículum en format audiovisual. Permet presentar-te a les empreses de forma diferent i ensenyant totes les teves competències i aptituds en directe.
  • Creatiu amb l'ajuda d'eines 2.0: Els blogs, les pàgines web personals o els portafolis són formes alternatives de donar-te a conèixer. Amb aquestes eines podràs fer un currículum diferent que pugui ajudar-te a destacar per sobre de la resta de candidats.
  • Europeu: aquest tipus de currículum, serveix per presentar les teves capacitats i qualificacions d'una forma eficaç. Està molt recomanat per a aquelles persones que volen treballar a Europa, però també, per a tothom que vulgui destacar les seves competències com a element diferenciador en el currículum.

  10 CONSELLS PER FER UN BON CV

  1. Sigues breu: el teu currículum no ha des er molt llarg (màxim dues pàgines) però hi ha d'aparèixer tota l'informació clau del teu perfil.
  2. Adapta'l a les empreses: fes un currículum diferent per a cada candidatura. Destaca en cada cas les teves aptituds, competències, coneixements i experiència que et fan ideal per ocupar el lloc de treball.
  3. Cuida els aspectes formals del currículum: inclou una bona fotografia, fes servir una lletra formal i estructura bé els diferents apartats. El CV ha de ser clar i tenir una bona presentació.
  4. Sigues sincer: posa informació verdadera. L'informació falsa sempre s'acaba sabent i això pot perjudicar el teu perfil.
  5. Evita detalls innecessaris: no posis dades com el teu estat civil o un curs de ioga que no tingui relació amb la feina que estàs buscant. Inclou només la informació que sigui d'interès pel tipus de feina que busques.
  6. Utilitza i destaca les paraules clau: inclou totes les paraules clau que vulguis destacar en el teu perfil i fes-les visibles. La primera lectura del currículum serà ràpida, si destaques bé les paraules clau que t'identifiquen ajudaràs a captar l'atenció dels reclutadors.
  7. Posa enllaços als teus blogs o pàgines web: inclou totes els enllaços on es pugui trobar més informació sobre tu i tingues aquesta informació actualitzada.
  8. Inclou les teves competències i coneixements: és possible que hagis adquirit competències i coneixements a través de vies no formals. Inclou-ho en el teu currículum, això et farà destacar per sobre d'altres candidats.
  9. No oblidis la carta de presentació: acompanya el CV de la carta de presentació on hi expliquis perquè t'agradaria treballar en aquesta empresa i perquè creus que ets un bon candidat.
  10. Repassa'l i demana opinió abans d'enviar-lo: comparteix el currículum amb altres persones perquè et puguin dir la seva primera impressió i en què s'han fixat.

  PARTS DEL CV

  Les principals dades que ha d'incloure el teu CV són les següents:

  DADES PERSONALS
  • Nom i Cognoms
  • Telèfon i correu electrònic
  • Enllaços al teu: blog, xarxes socials professionals, pàgina web,...

  DADES FORMATIVES
  • La formació es pot classificar en formació reglada (titulacions oficials) i formació complementaria (cursos específics, jornades, seminaris, etc.).
  • Has de posar l'any i el centre on vas realitzar els estudis.
  • En el cas de la formació complementaria es recomanable incloure el número d'hores.
  • Evita informació innecessària: Per exemple, no posis formació addicional que no tingui relació amb el treball que estàs sol·licitant.

  IDIOMES I INFORMÀTICA
  • Si aquests tenen importància per si mateixos, ja que el lloc de treball ho requereix, es posaran apart. Si no és així els pots posar en el sector d'altres coneixements.
  • Especifica el nivell d'idiomes que has adquirit per exemple "nivell C", "First Certificate"... i l'any en el qual ho vas obtenir.
  • Si no tens cap titulació, posa el grau de coneixements a nivell de parlat i escrit.
  • En referència a la informàtica posa tots els llenguatges i programes que coneguis, especificant el centre on ho has cursat i l'any.
  • Si no tens cap curs informàtic, posa els coneixements informàtics que tens i el nivell.

  DADES LABORALS / EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
  • Empresa on has treballat, sector, període de temps en anys o mesos, funcions desenvolupades i càrrec ocupat.
  • Pots afegir l'experiència laboral sense contracte i si tens poca experiència laboral, les pràctiques o activitats de voluntariat que hagis realitzat.

  ALTRES DADES
  • Tot el que no entri en les categories anteriors, però pugui ser útil per al lloc que sol·licites, com per exemple, permís de conduir, si tens vehicle, disponibilitat horària, cartes de recomanació, aficions o interessos (només si tenen relació amb el lloc de treball).

  OBJECTIU PROFESSIONAL
  • Aquest apartat només és aconsellable posar-lo en cas que sigui una autocandidatura o quan el currículum vitae sigui molt dispers. Posar un objectiu pot indicar la motivació per un determinat treball en un departament concret.

  CURRICULUM CREATIU

  El currículum vitae convencional exposa la trajectòria professional com un resum, però no permet conèixer algunes de les competències com la creativitat, la iniciativa o l'aplicació dels coneixements en noves tecnologies. El currículum creatiu permet presentar-te d'una forma més dinàmica i visual, i així, diferenciar-te de la resta de candidats.

  Hi ha diferents modalitats de currículum creatiu, depenent del format en el que consideris que pot ser més favorable plasmar el teu historial acadèmic i professional, i sobretot, tenint en compte quin és el que encaixa millor amb els valors i objectius de l'empresa a la qual et dirigeixes.

  En tractar-se d'una presentació gràfica del contingut, pot ser adequat plasmar-ho en alguns dels següents exemples:
  • Infografies (per exemple amb Picktochart, visualize.me, plantilles editables ...).
  • Format web (com wordpress, blog ...).
  • Presentacions dinàmiques (com Prezi, power point ...).
  • Pàgines personalitzades (com ara About.me, aplicacions mobile, etc).
  • Els portafolis (selecció de la teva documentació representativa).
  És important que exploris les diferents modalitats i escullis la que creus que és més indicada per a la teva professió i el teu perfil. Sempre pots crear un nou format totalment innovador.
   

  VIDEOCURRICULUM

  El videocurrículum és una presentació en vídeo on pots exposar les teves aptituds, habilitats, ambicions, etc.

  Pot ser una potent eina de presentació, però cal planificar-la i elaborar-la molt bé, doncs també corres el risc de donar una imatge que no s'adeqüi a l'estil de l'empresa al que va dirigit.

  Consells per elaborar un bon videocurriculum:

  1. Prepara bé el guió i assaja tantes vegades com sigui necessari abans de gravar.
  2. Adequa el missatge que transmets al destinatari.
  3. Si no tens clar què busca exactament el teu destinatari, prepara un vídeo el més neutral possible.
  4. Busca un equilibri entre senzillesa, formalitat i simpatia.

  Com pot el meu CV destacar per sobre dels demés?  Una vegada hagis dissenyat el teu currículum, arriba el moment d'enviar-lo a les empreses juntament amb la carta de presentació. Busca feina a través dels diferents canals, com per exemple Internet, i no oblidis preparar bé l'entrevista de feina.

  És possible que pel tipus de feina que t'agradaria fer necessites ampliar la teva formació. Troba els cursos que t'ajudaran a millorara les teves competències.
Cursos relacionats