Orientació Laboral

Oposicions - Consells per preparar una oposició

Consells per preparar una oposició

Llista de consells que ajuden a preparar bé una oposició.
Consells per preparar una oposició
 • El temari de cada convocatòria apareix, generalment, a les bases de la mateixa, o sinó en fan referència del número de Butlletí o Diari Oficial on està publicat.

  Habitualment el temari es divideix en:

  • Una part general
    
  • Una part específica on es desenvolupen els temes relacionats amb les tasques específiques de lloc de treball a realitzar
   

   

  Consells per a la preparació

  • Llegir la convocatòria a la qual ens volem presentar en tota la seva totalitat. Has de conèixer bé totes les parts de l'oposició i la forma de puntuació de cadascuna d'elles.
    
  • Tenir clar els requisits d'accés, quan i on es realitzaran les oposicions, quins tràmits administratius has de seguir per presentar-te i conèixer el temari.
    
  • Preparar l'oposició a poc a poc i amb temps. S'ha de ser constant en la preparació, per a això és important establir una organització i rutina d'estudi.
    
  • Plantejar-se objectius i marcar-se un termini d'estudi.
    
  • Disposar d'un espai adequat per a l'estudi, que et permeti tenir tranquil·litat, també ha de reunir aquelles condicions que ajudin a realitzar un estudi òptim.
    
  • Començar el desenvolupament del tema, a partir d'un índex que s'ajusti al temari publicat en el BOE, mirar l'indicat en la convocatòria.
    
  • Realitzar esquemes i resums del temari. Relacionar els temes entre si per donar major claredat al conjunt del temari.
    
  • Practicar per a l'oposició combinant la part teòrica amb la pràctica per agafar rodatge a l'hora de la prova final. També està bé realitzar simulacions d'examen ja que dóna seguretat i rapidesa.
    
  • Descansar bé el dia previ a la prova.
    
  • En el moment de la prova és important llegir bé tots els enunciats, reflexionar sobre la resposta i intentar realitzar una correcta presentació.
Cursos relacionats