Orientació Laboral

Oposicions - Què és una oposició?

Què és una oposició?

Descripció d'oposició, tipus de processos selectius i tipus de proves.
Què és una oposició?
 • Què és una oposició?

  Una oposició és un procés selectiu per accedir als llocs de treball de l'administració pública. Existeixen molts tipus de feines dins de l'administració pública i de diferents categories professionals, alguns exemples són: mestre, policia, administratiu o advocat.

  Per poder-se presentar al procés d'oposició s'han de complir amb uns requisits previs, acreditar la formació exigida i demostrar unes competències i habilitats. Les persones que millor compleixen amb tots els requisits seran els que aconseguiran la plaça.

  En els processos d'oposicions és molt important conèixer (a banda de tots els requisits necessaris) el número de persones que opten per a cada plaça. Com major sigui aquest número, més difícil serà aconseguir la plaça.

  Les oposicions estan convocades per diferents organismes públics, aquests poden ser:
  • L'administració de l'Estat
  • L'administració autonòmica (Comunitats Autònomes, Diputacions)
  • L'administració local (Municipis)
  Cada oposició té uns requisits previs i un procés selectiu concret. L'opositor ha d'informar-se bé de com accedir als diferents tipus de treball públic i el procés selectiu a seguir.

  Tipus de processos selectius

  Existeixen tres tipus de processos selectius:

  • Oposició: Realització d'una o més d'una prova. Els aspirants entraran o no en el lloc de treball ofert en funció de la puntuació obtinguda en la prova. S'obté una nota o una mitjana de les notes de les diferents proves. 
    
  • Concurs: En aquest procés es tenen en compte els mèrits del candidat: formació (tipus i hores), experiència laboral (tipus, hores, tasques, etc.). En la convocatòria del concurs apareix una baremació on s'indiquen els mèrits que es poden presentar i els punts atorgats per cada tipus de mèrit que es presenta.
    
  • Concurs - Oposició: És una combinació entre els dos processos que s'han explicat amb anterioritat. Es té en compte la prova o proves que es realitzen i també els mèrits dels candidats.

  Tipus d'exàmens d'una oposició

  En els processos d'oposició i oposició - concurs, segons el grup o categoria a la qual s'opti, s'hauran de realitzar unes proves o unes altres. Algunes de les proves que hi poden haver són:

  • Test: Es tracta d'un llistat de preguntes amb diferents respostes possibles on s'ha d'escollir la correcta. A vegades, les preguntes contestades de forma incorrecta resten a la puntuació final.
  • Preguntes de desenvolupament: Són preguntes obertes relacionades amb el temari.
  • Casos pràctics: En aquest tipus de prova es plantegen situacions que es viuran en el futur  lloc de treball i l'aspirant ha de resoldre de forma òptima.
  • Prova pràctica: Aquesta prova serveix per avaluar competències i coneixements d'una àrea en concret, com per exemple, la informàtica.
  • Proves físiques: Es realitzen sobretot en les oposicions per a cossos especials, com per exemple, policia, bomber, agents forestals, etc.
  • Entrevistes personals: Aquesta prova s'utilitza per determinar el perfil psicològic de l'aspirant i poder-lo conèixer més a fons.
  • Psicotècnics: Es tracta de diferents proves que exploren aptituds, personalitat, competències,... Aquestes poden ser a través d'un test, proves manipulatives o preguntes obertes.
  • Reconeixement mèdic
  • Prova d'idiomes
Cursos relacionats