FP Jesuïtes UOC

Curs d'Accés a la universitat per a majors de 25 anys

FP Jesuïtes UOC

Curs
On-line
consultar preu

Curs d'Accés a la universitat per a majors de 25 anys

Descripció

Amb la intenció d'afavorir l'accés a la UOC de les persones més grans de 25 anys, la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, amb el suport de la Fundació Enciclopèdia Catalana, ha impulsat el curs de preparació per a accedir tant als diferents estudis de la UOC, com de la resta d'universitats de Catalunya. La finalitat bàsica d'aquest curs és assolir uns coneixements que permetin superar les proves d'accés i posteriorment integrar-se amb èxit en la comunitat universitària.Proves d'accés

La superació de les proves d'accés dóna al candidat el dret a entrar a la UOC i a qualsevol de les Universitats de Catalunya, a les titulacions corresponents de la via d'accés triada. Quan es fan les proves? Les universitats de Catalunya convoquen anualment una prova d'accés als estudis universitaris, de caràcter general i obert, per als més grans de 25 anys. Aquesta prova és fixada pel CIC (Consell Interuniversitari de Catalunya) . Qui es pot presentar? Poden fer el curs d'accés per a més grans de 25 anys els estudiants que reuneixin els següents requisits: a) Tenir 25 anys en l'any natural en què realitzarà la prova. b) No tenir superades les PAU (o equivalent). c) No estar en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny, o d'esports (o equivalent). d) No tenir cap titulació universitària. Com es fa la inscripció? Es faran com a mínim un mes abans de la celebració de les proves. En el moment de la inscripció, la Universitat informarà de la data de realització de les proves i de la data en la qual es faran públics els resultats de les mateixes. Com són les proves? Les proves d'accés als estudis universitaris consten de dues parts: una part comuna, igual per a tots els candidats, i una altra d'específica, segons l'opció triada, en funció dels estudis que es desitgin cursar. La prova comuna consta de quatre exercicis:

a)    comentari de text

b)     llengua catalana

c)     llengua castellana

d)     llengua estrangera (anglès)

La prova específica té com a finalitat valorar les habilitats, les capacitats i les aptituds dels candidats per seguir i superar estudis vinculats a l'opció d'accés.

Els candidats hauran de seguir les instruccions que donin els examinadors al començament de les proves. Les proves es faran als centres de suport de la UOC o en altres instal·lacions que reuneixin les condicions necessàries.

Un cop superades les proves? Els candidats que siguin considerats "aptes" en les proves d'accés es podran matricular a la Universitat, durant els terminis establerts.
Veure més

Temari del curs

El pla d'estudis s'estructura en funció de la prova d'accés posterior i, per tant, diferencia unes assignatures comunes a tots els estudis i unes altres específiques, segons l'opció triada, en funció dels estudis universitaris que es desitgin cursar.

Matèries comunes:
 • Llengua catalana
 • Llengua castellana
 • Llengua estrangera (anglès)
 • Tècniques d'estudi *
* El curs d'accés ofereix als estudiants una assignatura addicional, Tècniques d'estudi. L'objectiu d'aquesta assignatura és proporcionar a l'estudiant les eines necessàries per facilitar l'aprenentatge tant de les assignatures pròpies del curs d'accés com dels estudis universitaris, assajant tècniques que l'ajudaran a estudiar.

Matèries específiques:
En funció dels estudis i la universitat a què es vulgui accedir, i poden variar en nombre i obligatorietat o optativitat. El nostre servei d'assessoria personalitzada, s'ampliarà la informació específica de cada comunitat autònoma. Oferta d'assignatures específiques:
Arts i Humanitats
 • Filosofia
 • Història Contemporànea
 • Geografia
Ciencies i ciencies de la salut
 • Biologia
 • Física
 • Matemàtiques
 • Química
Ciencies Socials i Jurídiques
 • Història Contemporànea
 • Matemàtiques
 • Geografia
Enginyeria i Arquitectura
 • Física
 • Matemàtiques
 • Química
Veure més

Requisits

Poden fer el curs d'accés per a més grans de 25 anys els estudiants que reuneixin els següents requisits:

a) Tenir 25 anys en l'any natural en què realitzarà la prova

b) No tenir superades les PAU (o equivalent).

c) No estar en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny, o d'esports (o equivalent).

d) No tenir cap titulació universitària.

Tipus d'avaluació

Contínua.

Durada

Amb la finalitat d'aconseguir els objectius plantejats en aquest curs, s'ha establert un programa que té una durada en funció de la convocatòria.

Titulació obtinguda

Els estudiants obtindran un certificat d'aprofitament, atorgat per la Direcció Acadèmica de EducaciOnline . Certificat d'EducaciOnline del Curs d'accés a la universitat per a persones més grans de 25 anys.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs d'Accés a la universitat per a majors de 25 anys