CODEF Consultors de formació

Ajudant Tècnic Veterinari

CODEF Consultors de formació

Curs
Presencial | Semi-presencial
  • Girona
consultar preu

Ajudant Tècnic Veterinari

Descripció

La pràctica professional a la clínica veterinària i altres establiments ha portat a la necessitat d'exigir, a partir de la figura de l'auxiliar de clínica veterinària, la presència d'un perfil professional amb majors i més profunds coneixements sobre Clínica Veterinària, així com més dotat de recursos per col·laborar d'una forma més estreta amb el veterinari, creant la figura del Tècnic veterinari.


Veure més

Temari del curs

Mòdul nº 1 La cria de gossos i gats
• Genètica (cromosoma, gen, cicle cel·lular, genètica mendeliana, etc.).
• Cria (inbreeding, line breeding, outbreeding, malformacions, etc.).
• Infermeria obstètrica (la femella, el mascle, la munta, la reproducció assistida, el control de la reproducció, li gestació, el part, distòcies, etc.).
• Cures postpart (cura i maneig del nounat, examen, cures especials, alteracions del periparto, etc.)
Mòdul nº 2 Tècniques d'infermeria i diagnòstic
• Infermeria general (alimentació assistida, regurgitació i vòmit, restrenyiment, obtenció de mostres d'orina, geriatria, etc.).
• Infermeria mèdica (contagis, malalties infeccioses i altres malalties freqüents).
• Diagnòstic laboratorial (presa de mostres, enviament de mostres, processament de mostres, etc.).
• Diagnòstic per imatge (radiologia, ecografia, fibroendoscòpia, artroscòpia, etc.).
Mòdul nº 3 Cirurgia
• Introducció a la farmacologia (classificació dels fàrmacs, farmacocinètica, dosificació dels medicaments, etc.). instrumental quirúrgic
• Anestèsia i analgèsia (anestèsia, analgèsia i urgències).
• Infermeria quirúrgica (lèxic, ferides, cicatrització, cures de la ferida quirúrgica, complicacions de les ferides quirúrgiques, inflamació, hipotèrmia, traumatologia, xoc, etc.).
• Manteniment de l'equip quirúrgic (instrumental quirúrgic, aparells electrònics, àrea quirúrgica, tècnica asèptica, esterilització, etc.).
• Fluidoteràpia: definicions, l'equilibri hídric, necessitats hídriques, balanç àcid-base, infusió, etc.
Mòdul nº 4 Deontologia i veterinària legal
• Bioètica i deontologia (evolució de l'exercici de la veterinària, deontologia, ètica i moral, bioètica, els col·legis de veterinaris, associacions professionals, etc.).
• Codis d'ètica i legislació relativa al benestar animal (veterinària legal, història, CITES, protecció contra els maltractaments als animals, gossos potencialment perillosos, experimentació animal, animals de producció, espectacles, etc.).
• La realització de les pràctiques s'ajusta a la normativa establerta per l'Ordre de 5 de 2002 i de l'Ordre EDC / 21/2006 de 30 de Gener, que entre altres, estableix l'obligatorietat de la contractació d'una assegurança per a tot el període de les mateixes.
Mòdul nº 5: Legislatiu
• Coneixement i aspectes fonamentals de la legislació vigent de protecció dels animals CCAA i l'Estat Espanyol Llei 22/2003 del 4 de juliol. Legislació vigent de protecció dels animals de la Generalitat de Catalunya RD 2/2008 de 15 d'Abril.
Apèndix: Etnologia (races de gossos i gats).
Veure més

Destinataris

A qui va dirigit ?:

A aquelles persones sensibilitzades amb l'atenció als animals i que vulguin fer d'això una professió en un àmbit en alça, dinàmic i amb gran projecció laboral.

A aquelles persones que vulguin exercir la seva activitat en clíniques i hospitals veterinaris, residències, zoològics, centres d'ensinistrament o qualsevol altre nucli zoològic, com, per exemple, botigues d'animals.

A aquelles persones l'activitat laboral es trobi relacionada amb els animals o les seves cures i atenció.

Veure més

Requisits

Per realitzar aquest curs s'ha d'estar en possessió del diploma d'auxiliar de clínica veterinària

Metodologia

Els cursos s'estructuren en mòduls i cada un, al seu torn, es divideix en Unitats Didàctiques, que conformen el contingut teòric-pràctic del curs. Els Blocs Temàtics i Unitats Didàctiques, s'impartiran i realitzaran de forma presencial amb classes d'hora i mitja de durada en el nostre centre de Girona. A cada unitat didàctica s'inclou una Prova d'autoavaluació, perquè l'alumne comprovi el seu procés d'aprenentatge. Al final del Bloc Temàtic l'alumne realitzarà l'examen presencial que es correspon al mateix i el del campus virtual. Per facilitar l'aprenentatge, els continguts i l'estructura del curs han estat supervisats per l'equip pedagògic i tenen un marcat enfocament teòric-práctico.Además del professorat presencial i per atendre les consultes que l'alumne necessiti, cada curs compta amb un tutor-coordinador , així com amb tutors en matèries complementàries. Campus online et permetrà comptar amb materials complementaris, interactuar amb professors, etc.

Lloc on s'imparteix el curs

Marquès de Caldes de Montbui,123 bx 17003
Girona (Girona)

Objetius

Assolir els coneixements necessaris per obtenir una destacada especialització en matèries com, per exemple, la cria, l'obstetrícia i la genètica, les tècniques d'infermeria o la col·laboració amb el veterinari a l'àrea quirúrgica; sent el professional de suport en aquestes àrees.

Titulació obtinguda

En acabar els estudis, l'alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà per part de la nostra institució, el títol de Tècnic Veterinari. Programa adaptat al projecte de qualificació professional B.O.E. 140/11 de 4 feb per a l'obtenció de Cicles professionals de Grau Mitjà en veterinària.

Perspectives laborals

El constant creixement d'aquest sector comporta una cada vegada major aparició de perfils i establiments especialitzats. Per això, tant el desenvolupament professional en forma d'autoocupació, com l'assistència clínica i quirúrgica del veterinari es mostren com les sortides professionals més directes. Igualment, la necessitat de comptar amb persones capaces d'assumir responsabilitats en la planificació, cura i atenció veterinaris, la higiene o la cria d'animals, fan del tècnic veterinari el professional ideal. Aquest perfil és també indispensable en aquells àmbits en què és necessari comptar amb coneixements veterinaris per a la comercialització de productes relacionats amb els animals i la seva alimentació, i amb la clínica veterinària

Avantatges del curs

A més del professorat presencial, disposaràs dins del nostre campus virtual d'un tutor responsable del curs i especialista en la matèria, que t'atendrà per solucionar tots els dubtes i qüestions que puguin sorgir al llarg del curs. Si fos necessari en el teu procés d'aprenentatge, el tutor compta amb altres tutors auxiliars responsables d'altres àrees de coneixement. Així mateix i indistintament del professorat presencial disposaràs del suport d'un pedagog especialista en formació a través del campus virtual, per reforçar el teu rendiment, que pot ajudar-te a resoldre qualsevol qüestió relacionada amb els aspectes relatius a les tècniques d'estudi. Aula virtual amb activitats didàctiques, classes presencials de reforç, tutories, fòrums de debat, material complementari i accés directe als nostres tutors i aula virtual.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Ajudant Tècnic Veterinari