EFO Escuela de Formación online

Curs d'anàlisi comptable i financer

EFO Escuela de Formación online

Curs
On-line
consultar preu

Curs d'anàlisi comptable i financer

Descripció

Curs online d'Anàlisi comptable i financer.

Temari del curs

UD1. Els Estats Comptables
1.1 Balanç de Situació.
1.2 Compte de pèrdues i guanys.
1.3 Estat de Canvis en el Patrimoni Net.
1.4 Estat de fluxos d'efectiu.
1.5 La Memòria.
 
UD2. Anàlisi Percentual i mitjançant Ràtios dels Estats Comptables
2.1 Solvència.
2.2 Endeutament.
2.3 El Fons de Maniobra.
2.4 Període de maduració.
2.5 Cash - Flow.
2.6 palanquejament operatiu i Palanquejament Financer.
2.7 Llindar de rendibilitat.
2.8 Rendibilitat Financera i Rendibilitat Econòmica.
Veure més

Objetius

Interpretar, diferenciar i valorar correctament, des del punt de vista comptable i financer, la informació representada en els estats comptables anuals.

Analitzar la informació comptable mitjançant l'ús de tècniques d'anàlisi econòmica, financer i patrimonial i la interpretació de manuals de procediment d'organitzacions tipus.

Preu

Preu de 500 a 1000 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs d'anàlisi comptable i financer