CODEF Consultors de formació

Curs d'Auxiliar d'infermeria

CODEF Consultors de formació

Curs
On-line | Semi-presencial | Distància
  • Girona
consultar preu

Descripció

El curs de tècnic d'Auxiliar d'Infermeria és una professió amb gran demanda laboral al sector sanitari. Gràcies a una formació eminentment pràctica coneixeràs i podràs aplicar amb eficàcia i responsabilitat les funcions pròpies d'un auxiliar de l'àmbit sanitari.

Amb el nostre títol podràs treballar en clíniques, hospitals, consultes privades i centres sanitaris.

Temari del curs

Tècniques bàsiques d'infermeria
• Analitzar els requeriments tècnics necessaris per a realitzar la higiene personal d'un pacient en funció del seu estat i situació del mateix.
• Aprendre a relacionar les estructures dels aparells i sistemes del cos amb les funcions que realitzen i les malalties que amb més freqüència desenvolupen cadascuna d'ells.
• Adaptar els protocols de trasllat, mobilització i deambulació d'un pacient.
• Anàlisi dels requeriments tècnics necessaris en l'observació i exploració mèdica d'un pacient, formalitzar els fulls de registre hospitalari per al seguiment i evolució del pacient
• Interpretar ordres de tractament, precisant la via d'administració i el material a utilitzar en funció de la tècnica demandada.
• Analitzar les indicacions pel que fa a l'administració de dietes, proposant i aplicant, si escau, la tècnica de suport a la ingesta més adequada en funció del grau de dependència.
• Analitzar les tècniques d'assistència sanitària d'urgència determinant la més adequada en funció de la situació i grau d'aplicabilitat.
o Higiene i neteja del malalt, higiene, concepte, tipus i procediments, mecànica corporal, anatomia i fisiologia de la pell; ferides, úlceres per pressió, apòsits massatges,
o Mobilització, trasllat i deambulació de pacients; posicions bàsiques i transferències, cures bàsiques en pacients cremats, inconscients, etc.
o Preparació a l'exploració mèdica. Anatomia i fisiologia de l'aparell respiratori; anatomia de l'aparell circulatori; constants vitals, cures bàsiques d'infermeria aplicades, oxigenoteràpia, ventiloteràpia, drenatges; anatomia i fisiologia de l'aparell digestiu, anatomia i fisiologia del sistema nerviós, anatomia i fisiologia del sistema endocrí.
o Administració de medicaments; vies d'administració i servei de farmàcia.
o Principis de dietètica; alimentació i nutrició, oral, enteral, parenteral; sondatge nasogàstric; dietes.
o Primers auxilis; evacuació urgències, emergències; intoxicacions; asfíxia; traumatismes; hemorràgies, hipotèrmia, congelacions, anafilaxi, mossegades, picades.

Higiene del medi hospitalari i neteja de material
• Analitzar les tècniques de neteja, desinfecció i esterilització que s'han d'aplicar als materials i instruments d'ús comú en l'assistència sanitària a pacients.
• Analitzar les condicions higienicosanitàries que ha de complir una unitat de pacient, descrivint els mètodes i tècniques per aconseguir-les.
• Analitzar els procediments d'aïllament, determinant els seus usos concrets en el control / prevenció d'infeccions hospitalàries.
• Explicar els processos de recollida de mostres, precisant els mitjans i tècniques necessàries en funció del tipus de mostra a recollir.
o Neteja de material i estris, tècniques d'higiene hospitalària.
o Desinfecció de material; principals fongs, bacteris, virus, paràsits i altres fonts d'infecció.
o Esterilització de material: introducció a la microbiologia.
o Unitat de pacient, condicionament i manteniment de la higiene de l'entorn del pacient el llit hospitalari, tècniques de fer el llit, els seus tipus i accessoris.
o Prevenció / control d'infeccions hospitalàries; principals malalties transmissibles, formes de prevenció, accions i control de les malalties infeccioses i mecanismes de transmissió, mesures i prevenció davant les infeccions hospitalàries, tipus i tècniques d'aïllament.
Veure més

Metodologia

Modalitat: semipresencial (amb classes i tutories de reforç), distància / Online (Barcelona i Girona).

Objetius

Aplicar cures auxiliars d'infermeria al pacient i tenir cura de les condicions sanitàries de l'entorn.

Preparar els materials i processar la informació de la consulta.

Col·laborar en la prestació de cures psíquiques al pacient realitzant l'aplicació de tècniques de suport psicològic i d'educació sanitària.

Realitzar tasques d'instrumentació en equips de salut bucodental.

Titulació obtinguda

Diploma Auxiliar d'infermeria.

Perspectives laborals

On podràs treballar: Atenció domiciliària. Consultes privades i clíniques. Hospitals i residències geriàtriques. Atenció primària i salut pública. Centres de Salut. Unitats de cures intensives. Assistent a consultes de cures bucals o protètics dentals. Centres de bellesa i salut sota supervisió mèdica. Col·laborador en Àrees Socials d'administracions públiques.

Preu

Preu per mensualitat (90 euros) + matrícula a consultar.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs d'Auxiliar d'infermeria

Curs d'Auxiliar d'infermeria