EducaciOnline

Curs de Bases de dades: aplicacions avançades

EducaciOnline

Curs
On-line
25 Hores
173 €

DescripcióA diferència de les eines per a tractar dades únicament numèriques, les bases de dades ens permeten emmagatzemar i gestionar qualsevol tipus de dades i informació d'una manera endreçada i ajustada a qualsevol necessitat. Les bases de dades, a més, ens ofereixen la possibilitat de fer formularis i consultes ajustades al tipus d'informació que se'n vulgui extreure de manera ordenada, tant parcialment com totalment.

Temari del curs

 •      Introducció
 •      Com dissenyar una base de dades
 •      Introducció i organització de la informació
 •      Aprendre a gestionar la informació
 •      les consultes
 •      Treballar amb formularis
 •      Concepte d'informe
 •      Imprimir les bases de dades
 •      conclusió

Competències per a les que et prepara el curs

Aprofundir en la gestió de dades a partir del programari de bases de dades.
Ser capaç de dissenyar bases de dades que permetin organitzar la informació en funció de les necessitats de l'estudiant.

RequisitsNo són necessaris coneixements previs per assolir els objectius acadèmics d'aquest curs.

Idiomes en què s'imparteix

català

Durada

Inici: 8 novembre 2017

Objetius


 • Comprendre el concepte de base de dades relacional.

 • Establir estratègies prèvies necessàries per a poder dissenyar (amb l'assistent) una base de dades relacional: creació de taules, introducció i organització de la informació, etc.

 • Treballar per a aconseguir les habilitats necessàries per a manipular, analitzar i presentar informació (per pantalla o en paper) susceptible de ser emmagatzemada en un gestor de base de dades relacional.

 • Aconseguir fer un bon ús del gestor de bases de dades, a partir de treballar amb les possibilitats que ofereix: relacionar la informació que es troba en diferents taules, filtrar-la, ordenar-la i presentar-la, etc.

 • Utilitzar correctament les possibilitats que ens ofereix el gestor de base de dades: taules, consultes, formularis i informes.

 • Dominar l'exportació de les dades a altres documents.

 •  Titulació obtinguda

Bases de dades: aplicacions avançades

Preu

173 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Bases de dades: aplicacions avançades

Curs de Bases de dades: aplicacions avançades