EFO Escuela de Formación online

Curs de BL Formació i orientació laboral

EFO Escuela de Formación online

Curs
On-line
consultar preu

Curs de BL Formació i orientació laboral

Descripció

Curs online de Formació i orientació laboral.

Temari del curs

1. Relacions laborals i la seva normativa.
2. El mercat laboral.
3. Classificació i modalitats dels contactes de treball.
4. Drets i deures laborals i el contracte de treball.
5. L'ordenació del temps de treball.
6. El salari i la nòmina.
7. Modificacions, suspensions i extincions de les relacions laborals.
8. La Seguretat Social. Les prestacions de la Seguretat Social.
9. Treball en equip i resolució de conflictes.
10. Seguretat i salut laboral. Conceptes bàsics.
11. Factors de risc derivats de les condicions de treball.
12. Gestió de la prevenció a les empreses.
13. Plans de seguretat i primers auxilis.
Veure més

Preu

Preu de 500 a 1000 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de BL Formació i orientació laboral