FP Jesuïtes UOC

Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

FP Jesuïtes UOC

Cicle formatiu de grau superior
On-line
Oficial / Homologat
2000 Hores
consultar preu

Descripció

El cicle formatiu de grau superior d'Administració de Sistemes en Xarxa et capacita per configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, i garantir així la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.

Vols dedicar-te a la informàtica? La de tècnic superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa és avui dia una de les professions amb més sortides laborals. Aquest cicle de grau superior proporciona els coneixements per aprendre a configurar, administrar i mantenir els sistemes informàtics en una empresa, i garantir el seu bon funcionament.

Veure més

Requisits

Per poder accedir al cicle formatiu de grau superior d'Administració de Sistemes en Xarxa de FP Jesuïtes UOC, hauràs de complir algun dels següents requisits:

Tenir el títol de batxillerat (LOGSE).

Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.

Estar en possessió del títol del curs d'orientació universitària (COU).

Haver aprovat la prova d'accés a grau superior específica (es requereix tenir almenys 19 anys en el mateix any que es realitza la prova o 18 anys en cas de posseir el títol de tècnic).

Tenir algun altre títol de tècnic o tècnica superior o especialista, o alguna titulació universitària equivalent a efectes acadèmics.

Haver aprovat la prova d'accés a la universitat (PAU) per a majors de 25 anys.

Tenir qualsevol titulació universitària o equivalent
Veure més

Metodologia

Formació per projectes online.
Els estudiants treballaran activament per si mateixos mitjançant processos de descobriment, en els quals la funció del professor és bàsicament d'acompanyant, dinamitzador i mentor (guia), allunyant-se de la visió clàssica del procés d'ensenyament.
S'aposta, doncs, per un tipus d'aprenentatge conjunt amb metodologies que impliquin la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació. La plataforma i les eines tecnològiques que aporta la UOC ho faran possible.

Durada

2000 hores (350 hores pràctiques en empreses de prestigi).

Objetius

Implementar i administrar sistemes informàtics en entorns monousuari i multiusuari.

Gestionar la connexió del sistema informàtic a xarxes locals i xarxes extenses.

Implantar i facilitar la utilització de paquets informàtics de propòsit general i aplicacions específiques.

Proposar i coordinar canvis per millorar l'explotació del sistema i les aplicacions. Analitzar, instal·lar i configurar el programari de base per a administrar sistemes operatius de servidor.

Instal·lar i configurar programari de missatgeria i transferència de fitxers per administrar serveis de xarxa. Instal·lar i configurar programari de gestió per administrar aplicacions i implantar i gestionar bases de dades.

Configurar dispositius hardware per optimitzar el rendiment del sistema. Configura maquinari de xarxa per a integrar equips de comunicacions.

Analitzar tecnologies d'interconnexió per a configurar l'estructura de la xarxa telemàtica i avaluar el seu rendiment. Elaborar esquemes de xarxes telemàtiques utilitzant programari específic per a configurar l'estructura de la xarxa telemàtica.

Seleccionar sistemes de protecció i recuperació per a posar en marxa solucions d'alta disponibilitat. Identificar condicions d'equips i instal·lacions per supervisar la seguretat física.

Aplicar tècniques de protecció contra amenaces externes, tipificant i avaluant per assegurar el sistema.

Assignar els accessos i recursos del sistema per administrar usuaris.

Establir la planificació de tasques per gestionar el manteniment.

Titulació obtinguda

Cicle formatiu oficial de grau superior d'Administració de Sistemes en Xarxa.

Perspectives laborals

Tècnic en manteniment de sistemes informàtics en entorns monousuari i multiusuari
Cap d'explotació de sistemes informàtics en pimes
Administrador de xarxes d'àrea local
Assessor de sistemes informàtics
Tècnic en administració de sistemes
Tècnic en serveis d'internet
Tècnic en xarxes
Supervisor de sistemes
Tècnic en entorns web
Tècnic de servei d'assistència tècnica
Tècnic en teleassistència

Preu

Quota: des 222 euros / mes.

Avantatges del curs

L'anglès és l'idioma més demandat i avui dia és un requisit per a gairebé qualsevol lloc de treball. És per això que el treballem en 2 seminaris de 60 hores cada un, i també de forma transversal en tots els projectes. Aprendràs anglès tècnic aplicat a situacions professionals reals. Pots aconseguir fins a un nivell B1.2.
Si ja tens un nivell First Certificate, t'ho convalidamos.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa