FP Jesuïtes UOC

Cicle Formatiu de Grau Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web

FP Jesuïtes UOC

Cicle formatiu de grau superior
On-line
Oficial / Homologat
2000 Hores
consultar preu

Descripció

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web et capacita per: desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, utilitzant tecnologies específiques.

Pensant per a totes aquelles persones a les quals els apassiona l'entorn web, podràs crear i administrar entorns web i per a dispositius mòbils. Creant el codi, realitzant plans de prova, fent les correccions que siguin oportunes i dissenyant o assistint en el disseny de l'aplicació.

Aprendràs a desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques del costat client o servidor, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides pels estàndards oficials.

Competències per a les que et prepara el curs

Configurar i explotar sistemes informàtics, adaptant la configuració lògica del sistema segons les necessitats d'ús i els criteris establerts. Aplicar tècniques i procediments relacionats amb la seguretat en sistemes, serveis i aplicacions, complint el pla de seguretat.
Gestionar servidors d'aplicacions adaptant la seva configuració en cada cas per permetre el desplegament d'aplicacions web.
Gestionar bases de dades, interpretant el seu disseny lògic i verificant integritat, consistència, seguretat i accessibilitat de les dades. Desenvolupar aplicacions web amb accés a bases de dades utilitzant llenguatges, objectes d'accés i eines de mapeig adequats a les especificacions.
Integrar continguts en la lògica d'una aplicació web, desenvolupant components d'accés a dades adequades a les especificacions.
Desenvolupar interfícies en aplicacions web d'acord amb un manual d'estil, utilitzant llenguatges de marques i estàndards web.

Requisits


  • Tenir el títol de Batxillerat (LOGSE)

  • Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de Batxillerat experimental

  • Estar en possessió del títol de COU (Curs d'Orientació Universitària).

  • Haver aprovat la Prova d'accés a Grau Superior específica (es requereix tenir almenys 19 anys en l'any que es realitza la prova o 18 per a qui posseeixen el títol de Tècnic)

  • Tenir algun altre títol de tècnic superior, tècnic especialista o equivalent a efectes acadèmics

  • Haver aprovat la prova d'Accés a la Universitat per a majors de 25 anys

  • Tenir qualsevol Titulació Universitària o equivalent.Objetius

El nostre principal objectiu és ajudar-te a convertir-te en un professional que sàpiga fer amb un enfocament totalment pràctic. És per això que aprens a través de la resolució de projectes a partir d'un repte inicial que et proposem, ja que així et serà més fàcil posar-ho en pràctica en el teu entorn professional.

Perspectives laborals

Podràs treballar exercint les tasques administratives en la gestió i l'assessorament en les àrees laboral, comercial, comptable i fiscal, com ara: oferint un servei i atenció als clients i ciutadans, realitzant tràmits administratius amb les administracions públiques o gestionant l'arxiu i les comunicacions de l'empresa.
Programador web.
Programador Multimèdia.
Desenvolupador d'aplicacions en entorns web.
Webmaster i gestor de sistemes.

Preu

Des de 222 euros/mes.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Cicle Formatiu de Grau Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web

Cicle Formatiu de Grau Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web