FP Jesuïtes UOC

Cicle Formatiu de Grau Superior d'Educació Infantil

FP Jesuïtes UOC

Cicle formatiu de grau superior
On-line
Oficial / Homologat
2000 Hores
consultar preu

Descripció

El cicle formatiu de grau superior d'Educació Infantil està dirigit a aquelles persones que han decidit professionalitzar-se en l'àmbit de l'educació infantil i busquen dissenyar, implantar i avaluar projectes i programes educatius d'atenció a la infància per poder treballar com a educadors infantils en jardins de infància, centres educatius o d'oci, ludoteques, cases de cultura, biblioteques, granges escola ...

El grau superior de formació professional d'Educació Infantil presenta múltiples i variades sortides professionals: en l'àmbit de l'educació formal (d'acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre amb l'especialització d'Educació Infantil o títol de grau equivalent) o en l'àmbit de l'educació no formal (generant entorns segurs i en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies).

Veure més

Requisits

Tenir el títol de batxillerat (LOGSE).

Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.

Estar en possessió del títol de COU.

Haver aprovat la prova d'accés a grau superior específica.

Tenir algun altre títol de tècnic o tècnica superior o especialista, o alguna titulació universitària equivalent a efectes acadèmics.

Haver aprovat la  PAU per a majors de 25 anys.

Tenir qualsevol titulació universitària o equivalent.

Veure més

Metodologia

Formació per projectes online.
Els estudiants treballaran activament per si mateixos mitjançant processos de descobriment, en els quals la funció del professor és bàsicament d'acompanyant, dinamitzador i mentor (guia), allunyant-se de la visió clàssica del procés d'ensenyament.
S'aposta, doncs, per un tipus d'aprenentatge conjunt amb metodologies que impliquin la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació. La plataforma i les eines tecnològiques que aporta la UOC ho faran possible.

Data Límit:

No hi ha places disponibles fins a Setembre.

Durada

2000 hores (350 hores pràctiques en empreses de prestigi).

Objetius

Entre altres coses seràs capaç de:

Dissenyar, implantar i avaluar projectes i programes educatius d'atenció a la infància en el primer cicle de l'educació infantil en l'àmbit formal, i en tota l'etapa en l'àmbit no formal.

Programar la intervenció educativa i d'atenció social a la infància a partir de les directrius del programa de la institució i de les característiques individuals, del grup i del context.

Organitzar els recursos per al desenvolupament de l'activitat responent a les necessitats i les característiques dels nens i nenes.

Desenvolupar les activitats programades, emprant els recursos i les estratègies metodològiques apropiades i creant un clima de confiança.

Dissenyar i aplicar estratègies d'actuació amb les famílies, en el marc de les finalitats i els procediments de la institució, per millorar el procés d'intervenció.

Donar resposta a les necessitats dels nens i nenes, així com de les famílies que requereixin la participació d'altres professionals o serveis.

Actuar davant contingències relatives a les persones, els recursos o al medi, transmetent seguretat i confiança i aplicant, si escau, els protocols d'actuació establerts.

Avaluar el procés d'intervenció i els resultats obtinguts, elaborant i gestionant la documentació associada al procés i transmetent la informació per tal de millorar la qualitat del servei.

Titulació obtinguda

Títol oficial de tècnic superior en educació infantil.

Perspectives laborals

Educador / a infantil en el primer cicle d'educació infantil.
Sempre sota la supervisió d'un mestre o mestra.
Educador / a infantil en les institucions dependents d'organismes estatals o autonòmics i locals, i en centres de titularitat privada
Educador / a amb menors (0-6 anys) en situació de risc social
Institucions o programes específics de treball amb menors (0-6 anys) en situació de risc social, o en mitjans de suport familiar a partir de les directrius d'altres professionals
Educador / a en programes o activitats d'oci i temps lliure infantil
Ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius ...
Auxiliar d'educació especial
Director / a de llar d'infants, escola bressol i escola infantil.

Avantatges del curs

L'anglès és l'idioma més demandat i avui dia és un requisit per a gairebé qualsevol lloc de treball. És per això que el treballem en 2 seminaris de 60 hores cada un, i també de forma transversal en tots els projectes. Aprendràs anglès tècnic aplicat a situacions professionals reals. Pots aconseguir fins a un nivell B1.2.
Si ja tens un nivell First Certificate, t'ho convalidamos.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Cicle Formatiu de Grau Superior d'Educació Infantil

Cicle Formatiu de Grau Superior d'Educació Infantil