FP Jesuïtes UOC

Cicle Formatiu de Grau Superior d'Especialista en el Punt de Venda / Store Manager

FP Jesuïtes UOC

Cicle formatiu de grau superior
On-line
Oficial / Homologat
2000 Hores
consultar preu

Descripció

El cicle formatiu oficial de grau superior d'Especialista en Punt de Vendes i Gestió de Vendes i Espais Comercials et capacita per establir les diferents polítiques de màrqueting, obtenint i valorant la informació sobre la definició de productes, preu i competidors tant en el mercat nacional com internacional, impulsar les accions comercials corresponents, definir estratègies, elaborar plans de vendes i analitzar i organitzar informació fiable dels mercats. Aprendràs tot el relacionat amb la Gestió de Punt de Venda i Store Management a través de metodologies i pràctiques del sector del comerç, màrqueting online i offline, la creativitat i el disseny.
Veure més

Requisits

Per poder accedir al cicle formatiu de grau superior de Gestió de Vendes i Espais Comercials de FP Jesuïtes UOC, hauràs de complir algun dels següents requisits:

Tenir el títol de batxillerat (LOGSE).

Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.

Estar en possessió del títol del curs d'orientació universitària.

Haver aprovat la prova d'accés a grau superior específica.

Tenir algun altre títol de tècnic o tècnica superior o especialista, o alguna titulació universitària equivalent a efectes acadèmics.

Haver aprovat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Tenir qualsevol titulació universitària o equivalent.

Veure més

Metodologia

Formació per projectes online.
Els estudiants treballaran activament per si mateixos mitjançant processos de descobriment, en els quals la funció del professor és bàsicament d'acompanyant, dinamitzador i mentor (guia), allunyant-se de la visió clàssica del procés d'ensenyament.
S'aposta, doncs, per un tipus d'aprenentatge conjunt amb metodologies que impliquin la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació. La plataforma i les eines tecnològiques que aporta la UOC ho faran possible.

Durada

2000 hores (350 hores pràctiques en empreses de prestigi).

Objetius

• Elaborar el pla de vendes i gestionar la comercialització de productes i serveis, aplicant les tècniques de venda adequades a cada canal de comercialització.

• Definir estratègies i actuacions comercials i gestionar la força de les vendes; obtenir i processar informació dels agents que hi intervenen, organitzant i supervisant els mitjans tècnics i humans.

• Obtenir, analitzar i organitzar informació fiable dels mercats aplicant tècniques estadístiques; establir un sistema d'informació de màrqueting (SIM) eficaç, que serveixi de suport en l'elaboració d'accions de màrqueting.

• Realitzar i controlar l'aprovisionament de materials i mercaderies en els plans de producció i de distribució, assegurant la quantitat, qualitat, lloc i terminis per complir amb els objectius establerts per l'organització o els clients.

• Organitzar l'emmagatzematge de les mercaderies en les condicions adequades i l'aprofitament òptim dels mitjans i espais disponibles. Gestió dels trencaments d'estocs.

• Organitzar i controlar la implantació de productes, serveis i accions promocionals en espais comercials; determinar l'assortiment i les línies d'actuació de campanyes promocionals per assolir els objectius comercials.

• Organitzar i supervisar la implantació i el muntatge d'espais comercials i aparadors; definir les especificacions de disseny i materials, per tal de transmetre la imatge d'espai comercial que atregui els clients potencials per aconseguir els objectius establerts.

Titulació obtinguda

Cicle formatiu de grau superior de Gestió de Vendes i Espais Comercials.

Perspectives laborals

De què podràs treballar
Comercial especialista en Gestió de punt de venda.
Tècnic Comercial.
Agent, representant o coordinador comercial.
Especialista en implantació d'espais comercials.
Encarregat de botiga o de secció d'un comerç.
Responsable de promocions punt de venda.
Cap de vendes / de zona.
Encarregat de magatzem.
Dissenyador d'espais comercials.
Aparadorista comercial.
Supervisor de telemarketing.

Avantatges del curs

L'anglès és l'idioma més demandat i avui dia és un requisit per a gairebé qualsevol lloc de treball. És per això que el treballem en 2 seminaris de 60 hores cada un, i també de forma transversal en tots els projectes. Aprendràs anglès tècnic aplicat a situacions professionals reals. Pots aconseguir fins a un nivell B1.2.
Si ja tens un nivell First Certificate, t'ho convalidamos.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Cicle Formatiu de Grau Superior d'Especialista en el Punt de Venda / Store Manager

Cicle Formatiu de Grau Superior d'Especialista en el Punt de Venda / Store Manager