FP Jesuïtes UOC

Cicle Formatiu de Grau Superior en Gestió de vendes i espais comercials

FP Jesuïtes UOC

Cicle formatiu de grau superior
On-line
Oficial / Homologat
2000 Hores
consultar preu

Descripció

El Cicle Formatiu de Grau Superior a Gestió de vens i espais comercials et capacita per: impulsar Accions comercials, definir Estratègies, elaborar plans de vens i analitzar i organitzar informació fiable dels Mercats.

La nostra preparació està orientada que aconsegueixis dinamitzar i impulsar Accions comercials en qualsevol sector de Negoci, sempre tenint en compte Quant l'equilibri Necessari entre la botiga física i l'desarrollo de comerç electrònic a l'botiga en línia, adquirint els Habilitats necessaries per estar actualitzat ia la Alçada d'afrontar el gran repte al qual estan enfrontades els empreses

Esteu formar-te en el sector retail i a els nous canals de venda, perque AIXÍ puguis emprendre projectes Molt actuals, com Pop-up stores, Botigues Ecològiques, merchandising en Aeroports i Noves Tendències en investigació comercial i publicitat en el punt de venda. Avui dia Això és clau per a qualsevol empresa.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Obtenir, analitzar i organitzar informació fiable dels mercats aplicant tècniques estadístiques i establir un sistema d'informació eficaç (SIM), que serveixi de suport en l'elaboració d'accions de màrqueting.
Definir estratègies i actuacions comercials i gestionar la força de vendes obtenint i processant informació dels agents que intervenen en l'activitat comercial i organitzant i supervisant els mitjans tècnics i humans.
Elaborar el pla de vendes i gestionar la comercialització i venda de productes i / o serveis, aplicant les tècniques de venda adequades a cada canal de comercialització, per aconseguir els objectius establerts en el pla de màrqueting dissenyat per l'organització.
Organitzar l'emmagatzematge de les mercaderies en les condicions que en garanteixin la integritat i l'aprofitament òptim dels mitjans i espais disponibles, d'acord amb procediments establerts.

Requisits


  • Tenir el títol de Batxillerat (LOGSE)

  • Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de Batxillerat experimental

  • Estar en possessió del títol de COU (Curs d'Orientació Universitària).

  • Haver aprovat la Prova d'accés a Grau Superior específica (es requereix tenir almenys 19 anys en l'any que es realitza la prova o 18 per a qui posseeixen el títol de Tècnic)

  • Tenir algun altre títol de tècnic superior, tècnic especialista o equivalent a efectes acadèmics

  • Haver aprovat la prova d'Accés a la Universitat per a majors de 25 anys

  • Tenir qualsevol Titulació Universitària o equivalent.Metodologia

Els estudiants treballaran activament per si mateixos a través de processos de descobriment, on la funció del professor serà bàsicament la d'acompanyant, dinamitzador i mentor (guia), allunyant-se de la visió clàssica del procés d'ensenyament.
S'aposta, doncs, per un tipus d'aprenentatge conjunt amb metodologies que impliquin la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació. La plataforma i les eines tecnològiques que aporta la UOC ho faran possible.

Objetius

El nostre principal objectiu és ajudar-te a convertir-te en un professional que sàpiga fer amb un enfocament totalment pràctic. És per això que aprens a través de la resolució de projectes a partir d'un repte incial que et proposem, ja que així et serà més fàcil posar-ho en pràctica en el teu entorn professional.

Perspectives laborals

Amb el nostre cicle de grau superior aconseguiràs un perfil d'alta capacitat digital: capaç de treballar en equip i amb orientació a resultats, especialitzat en l'ús del retail 2.0, publicitat en e-commerce, mobile màrqueting, gestió de xarxes socials i adaptació a les exigències del mercat globalitzat (logística, finançament d'operacions internacionals, duanes, estratègia de màrqueting internacional).
Cap de vendes.
Representant comercial.
Encarregat de botiga o secció d'un comerç.
Encarregat de magatzem.

Preu

Des de 222 euros/mes.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Cicle Formatiu de Grau Superior en Gestió de vendes i espais comercials

Cicle Formatiu de Grau Superior en Gestió de vendes i espais comercials