EFO Escuela de Formación online

Curs de comptabilitat financera

EFO Escuela de Formación online

Curs
On-line
consultar preu

Curs de comptabilitat financera

Descripció

Curs online de Comptabilitat financera.

Temari del curs

UD1. Introducció a la comptabilitat
1.1 Comptabilitat.
1.2 Patrimoni de l'empresa.
1.3 Instruments comptables.
1.4 Cicle comptable.

UD2. Compres i vendes de mercaderies
2.1 Comptabilització d'existències.
2.2 Comptabilització de compres i vendes de mercaderies.
2.3 Comptabilització d'envasos i embalatges.

UD3. Ingressos i despeses a l'empresa
3.1 Despeses de personal.
3.2 Serveis exteriors.
3.3 Subvencions.
3.4 Despeses i ingressos financers i excepcionals.

UD4. Proveïdors, Creditors, Clients i deutors del trànsit
4.1 Clients i deutors
4.2 Proveïdors i creditors.
4.3 Anàlisi i acceptació d'efectes comercials.

UD5. La periodificació comptable
5.1 Principi de meritació.
5.2 Ingressos i despeses en situacions anticipades i diferides.

UD6. Immobilitzat i amortització en l'empresa
6.1 Immobilitzat.
6.2 Immobilitzat material i intangible.
6.3 Alienació i amortització de l'immobilitzat.

UD7. Les provisions de l'empresa Provisions.
7.1 Pèrdues recuperables.
7.2 Els valors negociables

UD8. Valors negociables.
8.1 Inversions financeres.
8.2 Títols a cotització.
8.3 Drets de subscripció.
Veure més

Objetius

Conèixer la definició de patrimoni, els elements patrimonials i les masses patrimonials.

Conèixer el concepte de balanç i entendre el funcionament dels comptes.

Aprendre a diferenciar els comptes del PGC relacionades cadascuna de les àrees de l'empresa.

Aprendre a comptabilitzar els aspectes més importants de la vida diària d'una empresa.

Preu

Preu de 500 a 1000 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de comptabilitat financera