EFO Escuela de Formación online

Curs de Comptabilitat i fiscalitat (inclou CD-ROM)

EFO Escuela de Formación online

Curs
On-line
consultar preu

Curs de Comptabilitat i fiscalitat (inclou CD-ROM)

Descripció

Curs online de Comptabilitat i fiscalitat (inclou CD-ROM).

Temari del curs

1. Comptabilitzar les operacions de transcendència economicofinancera amb subjecció al Pla General de Comptabilitat i, si escau, sectorial i als criteris de comptabilització establerts per l'empresa en suport informàtic o convencional.
2. Confeccionar els llibres i registres de comptabilitat d'acord amb la legislació mercantil.
3. Emplenar el formulari per al dipòsit dels comptes anuals de les societats, dins dels terminis exigits pel registre mercantil.
4. Emplenar els formularis per a la legalització dels llibres comptables, dins dels terminis exigits legalment.
5. Emplenar les obligacions fiscals amb subjecció a les seves normatives corresponents.
6. Realitzar informes econòmics, financers i patrimonials corresponents al seu nivell a partir dels resultats comptables obtinguts.
El CD-ROM de l'alumne conté el programa informàtic Eurowin que permet realitzar casos pràctics de comptabilitat.
Veure més

Preu

Preu de 500 a 1000 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Comptabilitat i fiscalitat (inclou CD-ROM)