EFO Escuela de Formación online

Curs de Comptabilitat previsional

EFO Escuela de Formación online

Curs
On-line
consultar preu

Curs de Comptabilitat previsional

Descripció

Curs online de Comptabilitat previsional.

Temari del curs

UD1. Anàlisi dels diferents Mètodes de Pressupostació
1.1 Pressupostos rígids i pressupostos flexibles.
1.2 Balanç de situació previsional.
1.3 Compte de resultats previsional.
1.4 Pressupost de Tresoreria.

UD2. Anàlisi de Desviacions
2.1 Concepte de Desviació i Tipologia.
2.2 Origen de desviacions.
2.3 Mesures correctores per restablir l'equilibri pressupostari.

UD3. planificació Financera
3.1 Pla d'Inversions i Finançament a llarg termini.
3.2 Balanços de situació previsionals a llarg termini.
3.3 Comptes de resultats previsionals a llarg termini.
3.4 Pressupost de Tresoreria a llarg termini.
Veure més

Objetius

Confeccionar els estats financers previsionals a partir del pressupost mestre i d'acord amb manuals de procediments tipus.

Analitzar les desviacions produïdes en l'execució del pressupost mestre mitjançant la seva comparació amb les ràtios i índexs de control de referència detectant les seves mesures correctores.

Preu

Preu de 500 a 1000 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Comptabilitat previsional