EFO Escuela de Formación online

Curs de Controller financer

EFO Escuela de Formación online

Curs
On-line
consultar preu

Curs de Controller financer

Descripció

Curs online de Controller financer.

Temari del curs

UD1. anàlisi Comptable
1.1 Introducció a l'anàlisi comptable
1.2 Estudi del balanç
1.3 Estudi del compte de pèrdues i guanys
1.4 Anàlisi de l'endeutament
1.5 Anàlisi de les accions
1.6 Estats Financers futurs

UD2. Control de Gestió
2.1 Pressupostos. Anàlisi de desviacions
2.2 Centres de responsabilitat. Auditories de gestió
2.3 Quadre de comandament integral

UD3. direcció Financera
3.1 L'estructura econòmica financera de l'empresa
3.2 Anàlisi econòmica financera
3.3 El cost i el benefici de l'empresa
3.4 El cost dels recursos financers a curt termini
3.5 Selecció i valoració de projectes d'inversió simples
3.6 Planificació financera a llarg termini
3.7 Planificació financera a curt termini
3.8 L'autofinançament de l'empresa i política de dividends
Veure més

Objetius

Capacitar l'alumne per a dissenyar i supervisar un sistema de control de gestió: Sistemes comptables, sistemes de planificació i control, sistema d'informació de l'empresa, control pressupostari, decisions d'inversió.

Preu

Preu de 500 a 1000 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Controller financer