ESIC, BUSINESS&MARKETING SCHOOL (Barcelona)

Títol Superior en Direcció de Màrqueting Global

ESIC, BUSINESS&MARKETING SCHOOL (Barcelona)

Grau
Presencial
300 Crèdits
  • Barcelona
6.902 €

Descripció

La titulació amb major grau d'especialització en màrqueting i referent a Espanya.

Una cursa que s'adapta a les noves necessitats del mercat i les empreses, combinant tots els instruments del màrqueting, l'economia digital, vendes, l'estratègia empresarial, les competències comercials i l'emprenedoria.

Formació en habilitats directives, tecnologia i idiomes.

Claus metodològiques:

• Aula everywhere: formació dins i fora de l'aula.

• Casos riu: connexió d'assignatures en un mateix objectiu.

• Actualització contínua.

• Sigues un professional ja a l'aula.

Una cursa que aposta per la internacionalització: accés a una segona titulació oficial internacional a França, Alemanya, Anglaterra o els EUA sumat a experiències internacionals: Study tours opcionals i semestres internacionals.

Fonamentat en dos pilars: saber ser i saber fer; i un objectiu: la teva ocupabilitat.

ESIC al TOP 30 a nivell mundial i 3ª a Espanya en centres universitaris en millor formació Business Studies segons rànquing U-Multirank 2017.

ESIC, en la seva constant vocació per oferir al mercat el millor programa formatiu, ha reformulat el TÍTOL SUPERIOR EN DIRECCIÓ DE MÀRQUETING I GESTIÓ COMERCIAL. Després de les dues últimes actualitzacions de programa, el 2009 i 2013, i atenent tant a les necessitats del teixit empresarial en constant evolució, com als nous patrons de demanda per part dels joves estudiants, s'ha reconfigurat aquest TÍTOL SUPERIOR cap a tres realitats que entenem són de profund calat acadèmic i formatiu. D'una banda, l'estudi de la disciplina del màrqueting enfocat cap al saber fer professional. De l'altra, el protagonisme de la persona com a eix fonamental professional juntament amb el maneig dels seus coneixements, emocions i relacions orientades al desenvolupament en l'ecosistema empresarial. I, finalment, la incorporació de realitats globals, crossculturales i digitals de manera transversal per facilitar l'assimilació de la realitat i capacitat d'adaptació dels negocis actuals. Aquesta actualització del programa suposa per ESIC, a més, una revitalització del seu ADN acadèmic per oferir als seus alumnes, com sempre ha fet, la millor de les capacitacions a nivell personal i professional.

Finalment, el resultat d'aquesta reformulació (TÍTOL SUPERIOR EN DIRECCIÓ DE MÀRQUETING I GESTIÓ COMERCIAL) és, al seu torn, una mostra tangible del fort compromís d'ESIC amb les empreses, el progrés, la innovació i el bon govern.

Veure més

Temari del curs

Eixos formatius:
• Màrqueting: El motor de diferenciació de qualsevol empresa. El nostre ADN.
• Economia digital: Dominaràs tot l'entorn digital empresarial.
• Emprenedoria: Fomentem la cultura de l'emprenedoria. ESIC Emprenedors t'ajudarà a crear una empresa o a convertir una idea en un model de negoci.
• Vendes: Una de les àrees amb més demanda de professionals qualificats.
• Direcció i estratègia: Ordena les teves idees, planifica, controla resultats? tot perquè et converteixis en un professional capaç de dirigir negocis de forma reeixida.
• Internacionalització: El mercat avui és global, adquireix una perspectiva i visió oberta i internacional.

Complements formatius específics:
Building skills:
• Ser professional
• Esperit crític
• Desenvolupament creatiu
• Teamworking
• Autodiagnòstic
• Lideratge
• El meu empremta digital
• Transformació i canvi

Techlife:
• Ofimàtica Pro I
• Ofimàtica Pro II
• Multimèdia
• Bases de dades
• Generació d'espais digitals
• Programació
• Realitat digital
• Mindlab

Idiomes:
• Assignatures d'anglès
• Assignatures en anglès
• Mobilitat internacional
• Certificació oficial d'idiomes
Veure més

Destinataris

Estudiants que desitgin dedicar-se al màrqueting i / o la gestió comercial.

Interessats en convertir-se en professionals globals, capaços de treballar en qualsevol lloc del món.

Nois i noies que a més tinguin ...

• Esperit emprenedor. La cursa dota els alumnes de les eines necessàries per a poder crear i gestionar una empresa.

• Capacitat creativa. Proporciona una estructura de pensament versàtil, coherent i creativa.

• Coneixements sobre economia digital. Incorpora elements formatius relacionats amb l'economia digital i l'ús de noves tecnologies.Perfil:

Professionals qualificats amb coneixements bàsics sobre economia i empresa en general i amplis coneixements sobre l'activitat del màrqueting i les vendes en particular.

Preparats per comprendre els entorns globals de societats i mercats en constant evolució i per liderar la transformació digital.

Persones amb marcades habilitats per a la gestió de projectes, l'aprenentatge continu, la gestió d'equips, el lideratge i la comunicació professional i interpersonal.

Amb forts competències acadèmiques, personals i professionals en entorns empresarials globals i multiculturals.

Professionals amb forta vocació de servei, compromís amb la societat des de l'empresa i amb valors ètics encaminats al govern responsable.

Veure més

Requisits

Per matricular-se cal haver aprovat el Batxillerat o Cicles Formatius de Grau Superior (pla actual o plans anteriors), o tenir alguna titulació que acrediti poder iniciar estudis de Grau.

No cal l'examen de selectivitat.

En el cas de no disposar de la formació acadèmica indicada, tenir una experiència empresarial mínima de tres anys, preferiblement en les àrees de màrqueting, comunicació i / o vendes.

Els alumnes que vulguin cursar el Títol Superior en Direcció de Màrqueting Global (TSDMG) hauran d'haver aprovat batxillerat o estar en possessió d'alguns dels títols que habiliten per a l'ingrés a la universitat.

Veure més

Metodologia

Combina les sessions a l'aula, amb l'estudi personal i la realització de treballs individuals i en equip. Durant el quart curs de la carrera hauràs de realitzar un Projecte Final, a triar entre diferents matèries, que et permetrà conèixer, des de dins, el funcionament i la millor manera de desenvolupar-te en l'escenari del màrqueting i la gestió comercial.

Idiomes en què s'imparteix

Espanyol i anglès.

Lloc on s'imparteix el curs

Campus: Barcelona, Granada, Madrid, Málaga, Navarra, Sevilla

Titulació obtinguda

El Títol Superior en Direcció de Màrqueting Global (TSDMG) és una titulació pròpia, però totalment adaptada al Pla Bolonya.

Perspectives laborals

Aquesta titulació et permet enfrontar-te a qualsevol repte dins de l'empresa. Aquests són alguns dels càrrecs i llocs que podries exercir: director de màrqueting. analista d'estudis de mercat. brand manager. business intelligence analyst. customer relationship manager. director comercial. especialista en màrqueting digital. international account manager. international global màrqueting manager. cap de producte. cap de vendes nacional. key account manager. new business manager. línia màrqueting manager responsable de desenvolupament de negoci trade màrqueting manager responsable de comerç internacional responsable de planificació director d'e-commerce director d'empresa familiar

Promocions

Beques i finançament sense interessos disponibles.

Preu

6.902 €
Import anual curs 18/19.

Avantatges del curs

Programes de mobilitat: Programa Terra. Programa Degree +. Programa Horizon. Study Tours opcionals.

Estades a l'estranger


Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Títol Superior en Direcció de Màrqueting Global

Títol Superior en Direcció de Màrqueting Global