IED Istituto Europeo di Design - Barcelona

CSP en Estilisme per a Cinema i Audiovisuals

IED Istituto Europeo di Design - Barcelona

Curs
Presencial
3 Mesos
  • Barcelona
3.000 €

Descripció

Darrere de la realització d'una pel·lícula, un espot de vestuari, una sèrie o un videoclip hi ha un equip de professionals que té cura cada detall. En els Projectes Audiovisuals el vestuari dels personatges és un element fonamental per a la comunicació visual i la coherència amb la història i el seu context.

A càrrec del vestidor està un Dissenyador de vestuari o estilista la funció és llegir, analitzar i interpretar el guió que s'està treballant i investigar detalladament l'obra i els personatges.

Després de la fase d'investigació, el director de vestuari proposa les seves idees de cada personatge en forma de fotografies, dibuixos i en ocasions mostres de teixit al director de la pel·lícula; un cop s'ha decidit l'estètica de cada un es fa una recerca de la roba en botigues, showrooms, dissenyadors, lloguers i confeccions.

Per a la fase de producció, el director de vestuari té assignat un pressupost que s'utilitza per a la realització de les peces o per llogar o comprar el material que no pot confeccionar. Organitza proves de vestuari amb els membres del repartiment i efectua les modificacions pertinents, si cal. Treballa en estreta col·laboració amb directors, productors, tècnics, il·luminadors, així com amb els actors.

Veure més

Destinataris

Estudiants o professionals del món de la moda que vulguin ampliar la seva activitat professional al món del cinema i / o audiovisuals

Estudiants o professionals del cinema i / o audiovisuals que vulguin especialitzar-se en el disseny de vestuari

Tots aquells que vulguin endinsar-se al món del vestuari de les pel·lícules, sèries, videoclips, televisió És necessària la presentació d'un CV i una carta de motivació per a la inscripció.En el cas en què algun dels requisits sol·licitats per a l'admissió no es compleixi, l'escola avaluarà cada un dels casos singularment, reservant-se el dret de convocar l'aspirant a una entrevista personal.

Metodologia

El curs està estructurat en vuit mòduls que resumeixen totes les fases que hem descrit anteriorment del que necessita un director de vestuari. Les classes són pràctiques ja que s'explicarà l'aplicació concreta en cadascuna de les fases de treball i es combinen amb conferències sobre camps tècnics i artístics relacionats amb el disseny de vestuari (la direcció de fotografia i vestidors, la direcció d'art i vestuari, maquillatge, perruqueria i vestuari, actors i vestuari, el raccord).

Com a projecte final, es realitza un desglossament del guió d'un curtmetratge per a vestuari i un dossier de referències o costume mood board per a tots els personatges.

Idiomes en què s'imparteix

Espanyol.

Horari/Torn

Dilluns i dimecres de 18:30 a 22:40.

Durada

Data d'inici: 25/01/2018
Crèdits: 15.

Objetius

Aquest Curs de Formació Contínua té com a objectiu seguir pas a pas tot el que un director de vestuari o estilista es pot trobar en col·laborar en una pel·lícula, un espot publicitari o una producció per a la televisió i com enfrontar-s'hi.

El curs es planteja com una immersió a tots els moments importants on intervé el director de vestuari en un rodatge, des de la fase d'investigació, la definició d'idees amb el director, la confecció del pressupost, la preparació de la fitxa tècnica, la selecció de les talles, l'organització de l'equip de vestuari, el control del raccord i el seguiment del rodatge.

Dóna una visió de conjunt de tot el relacionat amb el departament de vestuari i com aquest es relaciona amb la resta de participants en un rodatge.

Amb la participació a aquest curs, els coordinadors i professors volen aportar tots els seus coneixements i experiències per saber com abordar un projecte específic, i així obtenir una preparació perfecta per començar a treballar en l'equip de vestuari d'una pel·lícula i entrar en el meravellós però complicat món del cinema.

Titulació obtinguda

La planificació didàctica de tots els cursos IED Màster es basa en els criteris que marca l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). IED Màster adopta un sistema de crèdits que segueix l'estructura dels European Credit Transfer System (ECTS). IED Màster expedeix exclusivament títols privats propis.

Perspectives laborals

En acabar el curs els alumnes podran:
Formar part d'un equip de Dissenyadors de vestuari.
Treballar en el cinema, publicitat i / o televisió com a estilista de vestuari.

Preu

3.000 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

CSP en Estilisme per a Cinema i Audiovisuals

CSP en Estilisme per a Cinema i Audiovisuals