ESIC, BUSINESS&MARKETING SCHOOL (Barcelona)
Postgrau
Presencial
4 Mesos
 • Barcelona
5.500 €

Postgrau SEO-SEM-analítica

Descripció

Aquest curs t'ensenya a aplicar les noves mètriques dels entorns en línia, offline, socials i mòbils per a la quantificació d'objectius i l'optimització de la gestió de clients, marques i reputació corporativa.


Temari del curs

1. - Analítica Web
 •     Definició i àmbit d'actuació
 •     Metodologia bàsica de treball
 •     Establiment d'objectius i definició de mètriques (KPI)
 •     Introducció a les mètriques d'engagement, qualificació i conversió
 •     Fonts d'informació qualitativa
 •     Ús pràctic de l'analítica web en l'optimització del canal
 •     Eines de mesura i anàlisi
 •     Del web analytics al Digital Analytics 
 
2. - Social Analytics
 •     SMO
 •     Vessants de la gestió de la reputació en línia
 •     Campanyes d'adquisició i mitjans socials
 •     Gestió analítica de comunitats virtuals i xarxes socials
 •     Gestió analítica d'actius socials de contingut
 •     Models predictius en l'anàlisi de xarxes socials
 •     Eines de mesura i anàlisi
 
3. - Mobile Analytics
 •     El desafiament del mesurament mòbil
 •     Plataformes de publicitat mòbil
 •     Continguts mòbils
 •     Gestió multidispositiu d'actius mòbils
 •     Individualització i assignació en l'entorn mòbil
 •     Eines de mesura i anàlisi
 •     Aplicacions mòbils específiques en analytics

 4. - El mesurament en mitjans directes i massius
 •     Com mesurar les campanyes de màrqueting directe
 •     El mesurament de mitjans massius amb generació de resposta
 •     Realització de tests i mesures
 •     Integració de dades financeres i de back-office
 •     Integració del call-center en la cadena d'assignació i experiència de client
 
5. - Intel · ligència competitiva
 •     Evolució i cicle de vida del mercat
 •     Posicionament respecte a la competència
 •     Eines d'intel · ligència competitiva
 •     Declaració pública d'audiències: auditat, sistemes de panell i mesurament híbrida
 •     Eines gratuïtes. Eines útils d'anàlisi de mercat.
 
6. - Optimització del negoci digital
 •     Planificació de mitjans orientada a resultats
 •     Mètriques per a l'optimització de campanyes d'Email màrqueting
 •     SEO Analytics
 •     Mètriques i tècniques per a la optimització de PPC
 •     Models de treball amb ad networks i xarxes d'afiliats
 •     Indicadors disponibles per a campanyes en mitjans socials
 •     Models predictius per a la planificació de campanyes digitals
 •     Integració de back-end i anàlisi de ROI
 •     Landing pages: anàlisi i optimització
 •     Testing A / B i multivariant
 •     Optimització de cerca interna
 •     Optimització de formularis i processos seqüencials
 •     Anàlisi de heat maps i coordenades de navegació
 •     Usabilitat, accessibilitat i mesurament
 •     E-Commerce Analytics: mètriques de venda creuada i gestió de recomanacions
 
7 - Optimització de continguts
 •     Estratègies per a la gestió d'audiències i continguts en mitjans online
 •     Racionalització d'espais publicitaris
 •     Mesura de vídeos
 •     Seguiment d'usuaris a través de múltiples plataformes
 •     Gestió de continguts duplicats i sindicats
 •     Gestió de continguts públics i Open Government
 •     Mesurament i Open Data

8 - Nocions pràctiques per al càlcul de ROI en accions de màrqueting. Representació visual de dades. El quadre de comandament 360:
 •     Elaboració d'un business case per a l'assignació de pressupostos de màrqueting multicanal
 •     Models d'estimació de Retorn a la Inversió (ROI)
 •     Anàlisi a posteriori dels resultats de campanya
 •     Opcions de visualització per indicadors, taules i escenaris multidimensionals
 •     Mindmaps i representació visual de connexions
 •     Visualització metafòrica i conceptual
 •     Eines per a la representació visual de la informació
 •     Lliçons de Kaplan / Norton
 •     Tècniques per a l'establiment de Targets
 •     Incorporació de Benchmarks
 •     Workflow corporatiu del quadre de comandament 360 i la gestió d'actius digitals
 •     Consideracions específiques d'indústria
 •     Implicacions en la relació CFO-CMO-CIO

9. - Conceptes bàsics d'estadística i Data Mining per professionals del màrqueting
 •     Introducció a estadística i probabilitat per professionals del Màrqueting
 •     Tests de significança
 •     Anàlisi de regressió i sèries temporals
 •     al clustering, la segmentació i el profiling
 •     Propensity scoring
 •     Eines per a l'anàlisi integrat: SAS / SPSS
 
10. - Brand Analytics
 •     Gestió unificada d'un catàleg de marques corporatives i personals
 •     Models de gestió de la reputació en línia
 •     Sentiment anàlisi
 •     Mètrica de Reputació Social
 •     Mètriques de cobertura i salut de marca
 •     Impacte de la gestió de marques sobre els costos d'adquisició
 
11 - Customer Centricity
 •     Retenció, satisfacció i fidelització
 •     Customer Lifetime Value
 •     Perfilat de clients i Profile Targeting
 •     Veu del client (VOC): sistemes de mesura, anàlisi i benchmarking
 •     Paper del CRM i SocialCRM en la visió 360 del client
 
12. - Compliance
 •     Aspectes tècnics de l'exercici de drets per part de l'usuari
 •     La gestió de galetes i dades de navegació en el nou marc legislatiu comunitari
 •     Dret comparat: iniciatives Do not track als EUA i autoregulació
 •     Aspectes jurídics de la recopilació de dades en entorns socials i mòbils
 •     Normativa d'aplicació a activitats d'anàlisi multicanal
Veure més

Destinataris

Aquest Curs Especialitzat està especialment concebut per als professionals i emprenedors que desitgen millorar o consolidar la seva activitat en Analítica Digital:

 •      Responsables de les àrees de Màrqueting i Comunicació.

 •      Directors i caps de Màrqueting.

 •      Analistes Web i Business Analysts.

 •      Responsables de gestió de clients.

 •      Responsables d'Open Government.

 •      Responsables de Publicitat.

 •      Responsables de Comunicació.

 •      Responsables de Tecnologies.

 •      Responsables d'Internet i Comerç Electrònic.

 •      Responsables i professionals de desenvolupament de negoci.

 •      Professionals d'agències publicitat.

 •      Professionals de màrqueting relacional.

 •      Gerents de pimes.Veure més

Horari/Torn

Divendres i dissabtes 16:30-21:30 / 9:00-14:00.

Durada

Inici: 10/11/2017.
Finalització: Març 2018.

Titulació obtinguda

Diploma del Curs Especialitzat en Analítica Digital per l'Institut d'Economia Digital de ESIC

Promocions

Consulta les ajudes a la formació.

Preu

5.500 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Postgrau SEO-SEM-analítica