Campus Superior de Formación

Curs de Perruqueria i Estètica Canina

Campus Superior de Formación

Curs
Presencial
215 Hores
  • Barcelona
1.500 €

Descripció

Curs d'Especialització professional de l'Àrea de Veterinària .Malgrat que , aparentment , pugui semblar que la cura il'empolainament de les nostres mascotes és una tasca senzilla , la pràctica professional demostra que cal adquirir uns coneixements teoricopràctics molt específics .Amb aquest curs , l'alumne coneixerà els detalls sobre l'execució de les principals intervencions en estètica canina i felina , el que li permetrà incrementar les possibilitats d'exercir professionalment en aquest sector .A més , aprendrà conceptes sobre dermatologia i conducta canina , necessaris per a aquesta dedicació .Tenint en compte la possibilitat que l'alumne estigui interessat en muntar el seu propi centre d'estètica , amb aquest curs també s'aprenen els principals aspectes a tenir en compte si es pretén establir per compte propi una perruqueria canina .Objectius :

Assolir els coneixements teoricopràctics necessaris per poder exercir com a perruquer / a caní , atenent les particularitats estètiques de cada raça , a les diferents tècniques i , en la mesura del possible , a les preferències del propietari de la mascota .Adquirir els coneixements bàsics en matèria de detecció i tractament de les afectacions cutànies més freqüents en el gos i el gat .Conèixer els principals aspectes sobre la gestió d'una perruqueria canina .metodologia :Assolir els coneixements teoricopràctics necessaris per poder exercir com a perruquer / a caní , atenent les particularitats estètiques de cada raça , a les diferents tècniques i , en la mesura del possible , a les preferències del propietari de la mascota .Adquirir els coneixements bàsics en matèria de detecció i tractament de les afectacions cutànies més freqüents en el gos i el gat .Conèixer els principals aspectes sobre la gestió d'una perruqueria canina .Aquest curs està dirigit a:Aquelles persones sensibilitzades amb l'atenció als animals i que desitgin dedicar-se a l'estètica i estilisme de gossos i gats , ja sigui per compte propi o com a perruquer / a en alguna botiga d'animals o perruqueria canina / felina .Aquelles persones la actual activitat laboral es trobi relacionada amb els animals o les seves atencions i atenció , i desitgin ampliar la seva formació pràctica .Aquelles persones que vulguin treballar en el món de la competició ( concurs de perruqueria canina ) , portant a terme les tècniques de tall i d'empolainament específiques per a cada raça participant .* Són moltes les empreses de sectors relacionats amb les nostres àrees de formació que contacten amb Campus Superior , interessant-se per alumnes que vulguin ocupar un lloc de treball , el que suposa un important avantatge per als nostres alumnes .Resulta obvi que gran part del curs ( 70% ) es basi en l'explicació i posada en pràctica de les tècniques de neteja , tall il'empolainament .Per la seva banda, l'alumne també participa activament en l'execució pràctica de les tècniques , atès que constitueixen l'activitat principal d'aquesta professió .La part teòrica del curs s'estructura en Blocs Temàtics i cada un, al seu torn, es divideix en Unitats Didàctiques , que conformen el contingut teoricopràctic del curs .Cada Bloc , tutoritzat per un professor especialista , combina els aspectes teòrics i pràctics de la matèria , facilitant el procés de comprensió i aprenentatge .
Veure més

Temari del curs

BLOC TEMÀTIC N º 1: LA BIOLOGIA DEL GOS
Anatomia . Dermatologia : estructura de la pell i afeccions cutànies . Paràsits externs . Conducta canina .

BLOC TEMÀTIC N º 2: PRINCIPALS ASPECTES HIGIÈNICS
Higiene bàsica . Bany i desparasitació externa ( productes ) . Lavabo específic dels annexos : dentadura , ulls , orelles , ungles i glàndules anals . Instrumental i el seu manteniment ; desinfecció .

BLOC TEMÀTIC N º 3: PERRUQUERIA SEGONS ESPÈCIE I RAÇA
Història de la perruqueria canina . Tècniques : trimming , stripping , plucking , blending , carding , dlipperwork , flatwork , top- knot , etc . Perruqueria específica segons la raça canina : pastor alemany , pastor belga , races nòrdiques , cockers , schnauzers , terriers , caniches i gossos sense raça concreta . Perruqueria felina . Perruqueria específica per a altres espècies .

BLOC TEMÀTIC N º 4: CREACIÓ I GESTIÓ DEL CENTRE DE PERRUQUERIA
Com establir una perruqueria canina ; aspectes legals . Gestió administrativa d'una perruqueria . Màrqueting . Atenció al client : relació amb el propietari i maneig dels animals . Prevenció de riscos laborals .

* El curs té una durada de 215 hores .
Veure més

Destinataris

Aquelles persones sensibilitzades amb l'atenció als animals i que desitgin dedicar-se a l'estètica i estilisme de gossos i gats, ja sigui per compte propi o com a perruquer / a en alguna botiga d'animals o perruqueria canina / felina.Aquelles persones la actual activitat laboral es trobi relacionada amb els animals o les seves atencions i atenció, i desitgin ampliar la seva formació pràctica.Aquelles persones que vulguin treballar en el món de la competició (concurs de perruqueria canina), portant a terme les tècniques de tall i d'empolainament específiques per a cada raça participant. * Són moltes les empreses de sectors relacionats amb les nostres àrees de formació que contacten amb Campus Superior, interessant-se per alumnes que vulguin ocupar un lloc de treball, el que suposa un important avantatge per als nostres alumnes.

Preu

1.500 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Perruqueria i Estètica Canina

Curs de Perruqueria i Estètica Canina