Cicles formatius de grau superior Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids

IES Escola del Treball

Cicle formatiu de grau superior
Presencial
Oficial / Homologat
2000 Hores
 • Barcelona
consultar preu

Cicles formatius de grau superior Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids

Descripció

Desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques del costat client o servidor, garantint-ne l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'accessibilitat, usabilitat i qualitat exigits pels estàndards establerts.


Temari del curs

Mòduls
 •      Sistemes elèctrics i automàtics
 •      Equips i instal·lacions tèrmiques
 •      Representació gràfica d'instal·lacions
 •      Energies renovables i eficiència energètica
 •      Configuració d'instal·lacions de climatització, calefacció i ACS
 •      Configuració d'instal·lacions frigorífiques
 •      Configuració d'instal·lacions de fluids
 •      Planificació del muntatge d'instal·lacions
 •      Processos de muntatge d'instal·lacions
 •      Formació i orientació laboral
 •      Empresa i iniciativa emprenedora
 •      Projecte d'instal·lacions tèrmiques i de fluids
 •      Formació en Centres de Treball
Veure més

Requisits

Haver obtingut el títol de la ESO.

Horari/Torn

Tarda

Durada

2000 Hores

Titulació obtinguda

Tècnic en Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids

Promocions

Les persones que en el curs anterior hagin obtingut una beca o ajut a l'estudi del Ministeri, Cultura i Esport.

 

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Cicles formatius de grau superior Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids