Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Postgrau de Direcció i gestió de l'e-learning (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Postgrau
On-line
30 Crèdits
2.550 €

Postgrau de Direcció i gestió de l'e-learning (UOC)

Descripció

La incorporació de sistemes i models d'aprenentatge electrònic a les organitzacions és, en molts casos, la clau per a l'adaptació al canvi que representa l'ús de la tecnologia en l'àmbit de la formació.Promoció:

Fracciona el teu pagament en còmodes quotes.Les organitzacions han de definir els seus propis models organitzatius, tecnològics i pedagògics d'e-elearning, per mitjà de l'anàlisi de les necessitats específiques del públic a qui dirigiran la formació i la implantació de projectes d'e-elearning de qualitat.


La formació en direcció i gestió de projectes d'e-elearning és clau per a aprendre a tenir en compte els factors que condicionen l'entorn de l'organització de la gestió del canvi organitzatiu en la direcció de propostes formatives, i també els processos de direcció estratègica i lideratge, disseny i direcció operativa en un projecte d'e-elearning.


Veure més

Temari del curs

Semestre 1
  • Disseny i gestió de projectes d'e-elearning (6 ECTS)
  • Organització i gestió d'e-elearning (6 ECTS)
  • Direcció estratègica i lideratge (6 ECTS)

Semestre 2
  • Direcció operativa de projectes d'e-elearning (6 ECTS)
  • Treball final de postgrau (6 ECTS) (*)
(*) El TFP mai no és convalidable en el màster

Competències per a les que et prepara el curs

Justificar, identificar i analitzar els factors clau en un projecte d'aprenentatge electrònic i aplicar els models pedagògics i els models de disseny instruccional d'acord amb les necessitats organitzatives de cada institució o entorn d'aplicació.
Definir el paper del gestor d'aprenentatge electrònic i conèixer les capacitats i les competències necessàries per a llançar un projecte d'aprenentatge electrònic.
Identificar de manera argumentada els factors principals que intervenen en la presa de decisions en relació amb el desenvolupament de projectes de formació en un context corporatiu o institucional.
Conèixer, identificar i ser capaç d'aplicar les eines tecnològiques que es poden utilitzar per al disseny d'entorns i materials d'aprenentatge.
Aprendre a tenir en compte els factors de l'entorn de l'organització de la gestió del canvi organitzatiu en la direcció de propostes formatives, i també els processos de direcció estratègica i lideratge, disseny i direcció operativa.

Destinataris

Perfils

Llicenciats i graduats interessats en l'àmbit de l'ús i l'aplicació de les TIC per a la direcció i la gestió de projectes educatius i formatius.

Professionals que vulguin adquirir capacitats i desenvolupar-se en els processos que intervenen en l'organització de projectes d'ensenyament i aprenentatge mitjançant les TIC per al sector educatiu, editorial i en empreses especialitzades en temes digitals.A qui es dirigeix

Aquest postgrau va dirigit a totes les persones que tinguin o hagin de tenir responsabilitats en la direcció o la gestió d'iniciatives que incorporen l'aprenentatge electrònic com un element clau de valor afegit.

Requisits

Requisits d'accés

Per a fer un postgrau propi no és necessari tenir una titulació oficial universitària. Però si teniu estudis universitaris és important que envieu la vostra documentació perquè quan finalitzeu els estudis rebreu un diploma en lloc d'un certificat.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà.

Durada

Data inici: A consultar.

Objetius

Aquest programa preveu capacitar els estudiants en les competències necessàries per a poder dirigir i gestionar iniciatives que incorporen l'aprenentatge electrònic com un element clau de valor afegit en un context corporatiu o en una organització de caràcter ciutadà.

Titulació obtinguda

Els estudiants que acreditin una titulació universitària oficial reconeguda rebran, segons el curs superat, un diploma de màster/diploma de postgrau.
Els estudiants que no acreditin una titulació universitària oficial reconeguda rebran un diploma d'extensió universitària.
Els estudiants que superin una especialització (certificat d'especialització) rebran, independentment dels estudis previs, un certificat d'especialització.

Promocions

Beques, Ajudes i Finançament disponible.Fracciona el teu pagament en còmodes quotes.

Preu

2.550 €