Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Postgrau de Trastorns del desenvolupament (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Postgrau
On-line
33 Crèdits
2.805 €

Postgrau de Trastorns del desenvolupament (UOC)

Descripció

El Diploma de Postgrau en Trastorns del Desenvolupament pertany a l'itinerari del Màster Universitari de Dificultats d'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge . Aquest postgrau se centra en oferir una formació especialitzada sobre els trastorns del desenvolupament més freqüents i la seva intervenció escolar.Promoció:

Fracciona el teu pagament en còmodes quotes.

 


Temari del curs

Assignatures i crèdits:
 • Fonaments neurocognitius de l'aprenentatge i del llenguatge: 5 crèdits
 • Processos afectius, motivacionals i socials en l'aprenentatge escolar: 5 crèdits
 • Bases normatives, organitzatives i curriculars d'atenció a la diversitat: 5 crèdits
 • Discapacitat sensorial i motriu - 5 crèdits ECTS
 • Discapacitat i superdotació intel·lectual i trastorns de l'espectre autista - 5 crèdits ECTS
 • Dèficits d'atenció i trastorns de conducta - 5 crèdits ECTS
 • Projecte final de postgrau (PFP) - 3 crèdits ECTS

Destinataris

A qui es dirigeix

El Diploma de Postgrau s'adreça fonamentalment a professionals de l'ensenyament i de la psicologia (mestres, professors, psicòlegs, pedagogs i psicopedagogs). Concretament, la formació que s'ofereix es dirigeix a mestres que es volen especialitzar en trastorns del desenvolupament. Per aquest motiu, les àrees de treball es concentren en l'àmbit educatiu formal, com ara mestres d'educació especial especialistes en audició i llenguatge en centres d'ensenyament primari ordinaris i centres específics d'educació especial, o en equips multiprofessionals, com les unitats de suport a l'educació especial (USEE), els centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA), els centres de recursos educatius per a deficients visuals (CREDV), etc.A més, s'adreça a altres professionals de l'àmbit educatiu (pedagogs, psicòlegs i psicopedagogs) que generalment duen a terme el treball en equips psicopedagògics (equips d'atenció primària, EAP; CREDA) o departaments d'orientació. A aquests professionals el postgrau els proporciona uns coneixements molt adequats per a poder guiar, orientar i assessorar els professionals que intervenen directament en els alumnes amb dificultats d'aprenentatge.Finalment, el Diploma de Postgrau també s'adreça a altres professionals relacionats amb la valoració de les dificultats d'aprenentatge i la intervenció per a solucionar-les (logopedes, terapeutes ocupacionals, educadors socials, treballadors socials, etc.). Els professionals d'aquests perfils intervenen directament o indirectament en infants que tenen dificultats, tant en l'àmbit del sistema educatiu formal com en el de l'entorn educatiu no formal, i fins i tot en àmbits més clínics.
Veure més

Requisits

Requisits d'accés

Per a fer un postgrau propi no és necessari tenir una titulació oficial universitària. Però si teniu estudis universitaris és important que envieu la vostra documentació perquè quan finalitzeu els estudis rebreu un diploma en lloc d'un certificat.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà.

Durada

Data inici: A consultar.
33 crèdits ECTS.

Objetius

L'objectiu fonamental del Postgrau és oferir una formació especialitzada en la identificació de les dificultats de l'aprenentatge i en la seva intervenció educativa. Per a assolir-lo, se centra fonamentalment en els elements següents:

 • Analitzar els aspectes fonamentals del desenvolupament, de l'aprenentatge escolar i de les prescripcions normatives i curriculars per a ajustar l'atenció educativa als infants amb trastorns del desenvolupament.

 • Oferir una formació per a identificar i valorar les diferències individuals dels infants que tenen trastorns del desenvolupament.

 • Proporcionar les estratègies, els procediments i els recursos més adequats per a la intervenció psicoeducativa en els casos de trastorns del desenvolupament.

 • Proporcionar una formació per a poder dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció ajustades a les necessitats educatives dels infants amb trastorns del desenvolupament.Titulació obtinguda

Els estudiants que acreditin una titulació universitària oficial reconeguda rebran, segons el curs superat, un diploma de màster/diploma de postgrau.
Els estudiants que no acreditin una titulació universitària oficial reconeguda rebran un diploma d'extensió universitària.
Els estudiants que superin una especialització (certificat d'especialització) rebran, independentment dels estudis previs, un certificat d'especialització.

Promocions

Beques, Ajudes i Finançament disponible.

Fracciona el teu pagament en còmodes quotes.

Preu

2.805 €