EFO Escuela de Formación online

Curs de Direcció comercial

EFO Escuela de Formación online

Curs
On-line
consultar preu

Curs de Direcció comercial

Descripció

Curs online de Direcció comercial.

Temari del curs

UD1. Organització de l'equip de vendes.
1.1. Organització d'un equip de vendes
1.2. Especialització dins dels departaments de vendes
1.3. Altres alternatives estratègiques d'organització
1.4. Organització per a vendes internacionals

UD2. Perfil i captació de venedors.
2.1. El perfil del venedor
2.2. Capacitats davant la venda
2.3. El venedor com a comunicador
2.4. Estratègies per crear al venedor
2.5. L'escolta activa en el venedor
2.6. Elaboració del perfil i captació de venedors

UD3. Selecció, senyalització i formació de l'equip de vendes
3.1. Introducció
3.2. Selecció de sol·licitants i planificació estratègica
3.3. socialització
3.4. Desenvolupament i execució d'un programa de formació de vendes

UD4. El procés de venda.
4.1. Introducció
4.2. fase prèvia
4.3. L'oferta del producte
4.4. la demostració
4.5. la negociació
4.6. les objeccions
4.7. El tancament de la venda

UD5. Previsió de demanda i territoris de venda.
5.1. Definició de previsió de vendes
5.2. Determinació del pressupost de vendes
5.3. Territoris de vendes

UD6. Supervisió, motivació i despeses.
6.1. Supervisió de l'equip de vendes
6.2. Motivació de l'equip de vendes.
6.3. Despeses i transport de l'equip de despeses

UD7. Compensació i valoració de l'acompliment.
7.1. Compensació de l'equip de vendes
7.2. Consideracions prèvies al disseny del pla
7.3. Disseny d'un pla de compensació de vendes
7.4. Fixació del nivell de compensació
7.5. Desenvolupament del mètode de compensació
7.6. Compensacions monetàries indirectes
7.7. Passos finals en el desenvolupament del pla
7.8. Programa de valoració del rendiment
7.9. Quotes de vendes

UD8. Anàlisi del rendiment de les vendes.
8.1. Anàlisi del volum de vendes
8.2. Introducció a la valoració del rendiment de l'equip de vendes
8.3. Direcció deficient de l'esforç de vendes
8.4. Bases per a l'anàlisi del volum de vendes
8.5. Anàlisi de costos i rendibilitat de màrqueting
8.6. Recuperació de la inversió
Veure més

Objetius

Aprendre a organitzar un equip de vendes i conèixer les tasques més importants d'un bon venedor, així com les seves qualitats.

Conèixer les característiques que una empresa ha de reunir perquè es consideri una bona organització, així com la importància de la planificació, execució i valoració dins del procés de direcció de vendes.

Preu

Preu de 500 a 1000 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Direcció comercial