FP Jesuïtes UOC

Doble títol oficial de Tècnic Superior d'administració de sistemes informàtics en xarxa i desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

FP Jesuïtes UOC

Cicle formatiu de grau superior
On-line
Oficial / Homologat
3000 Hores
consultar preu

Descripció

Et presentem el doble grau superior d'Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ASIR) i de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (DAM) que oferim en exclusiva. Amb aquest cicle d'FP Jesuïtes UOC, t'endinsaràs en el món de la tecnologia actual des de la base, aprenent a configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, i formant-te en ciberseguretat, per garantir la funcionalitat, la integritat i seguretat dels recursos i serveis dels sistemes informàtics en xarxa. A més, adquiriràs els coneixements per a la programació i el desenvolupament en diferents plataformes i dispositius, el disseny d'interfícies d'usuaris, programació de serveis i processos, i creació d'aplicacions per a telèfons mòbils, jocs d'entreteniment ...T'oferim una visió integral d'un dels sectors més avançats i amb més sortides professionals, que abasta des del manteniment, el control i la ciberseguretat de l'àrea de sistemes d'una empresa, per exemple, fins a la seva programació, independentment dels dispositius que la configurin: una formació global i única que només en FP Jesuïtes UOC pots trobar en un únic curs, i amb una metodologia basada en l'aprenentatge mitjançant la realització permanent de projectes.Si curses aquest doble grau superior t'estalviaràs un 25% de les hores lectives i un 50% de les hores de pràctiques, si ho comparem amb l'estudi per separat dels dos graus. A més, també et suposarà un important estalvi econòmic.

Si estàs interessat a estudiar el grau universitari d'Enginyeria Informàtica o el de Multimèdia (tots dos impartits per la UOC), la doble titulació oficial de Tècnic en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ASIR) i de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (DAM) t'aportarà una base per la universitat.
Veure més

Requisits


 • Tenir el títol de batxillerat (LOGSE).

 • Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.

 • Estar en possessió del títol del curs d'orientació universitària (COU).

 • Haver aprovat la prova d'accés a grau superior específica (es requereix tenir almenys 19 anys en el mateix any que es realitza la prova o 18 anys en cas de posseir el títol de tècnic).

 • Tenir algun altre títol de tècnic o tècnica superior o especialista, o alguna titulació universitària equivalent a efectes acadèmics.

 • Haver aprovat la prova d'accés a la universitat (PAU) per a majors de 25 anys.

 • Tenir qualsevol titulació universitària o equivalent.Metodologia

Els estudiants treballaran activament per si mateixos mitjançant processos de descobriment, en els quals la funció del professor és bàsicament d'acompanyant, dinamitzador i mentor (guia), allunyant-se de la visió clàssica del procés d'ensenyament.
S'aposta, doncs, per un tipus d'aprenentatge conjunt amb metodologies que impliquin la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació. La plataforma i les eines tecnològiques que aporta la UOC ho faran possible.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà.

Objetius


 • Dissenyar i desenvolupar projectes, plans, programes i eines de seguretat.

 • Supervisar sistemes de gestió de la seguretat en la informació, i dur a terme les accions coherents amb l'estratègia definida per l'oficial de seguretat.

 • Configurar i explotar sistemes informàtics, i gestionar bases de dades i entorns de desenvolupament.

 • Implementar i facilitar la utilització de paquets informàtics de propòsit general i aplicacions específiques.

 • Proposar i coordinar canvis per millorar l'explotació dels sistemes i les aplicacions.

 • Supervisar la gestió de ciberseguretat.

 • Seleccionar sistemes de protecció i recuperació per a posar en marxa solucions d'alta disponibilitat (ciberseguretat).

 • Aplicar tècniques sobre ciberseguretat de protecció contra amenaces externes, tipificant i avaluant per assegurar el sistema.

 • Aplicar tècniques de protecció contra pèrdues d'informació per assegurar les dades (ciberseguretat).

 • Aplicar tècniques de monitoratge per diagnosticar i corregir les disfuncions.

 • Conèixer els llenguatges de programació multiplataforma més empleats.

 • Programar amb xifrat per a desenvolupar programari segur.

 • Desenvolupar aplicacions multiplataforma.

 • Desenvolupar aplicacions mòbils natives i videojocs mòbils.

 • Desenvolupar aplicacions per a telèfons

 • Integrar continguts gràfics i components multimèdia en aplicacions multiplataforma.

 • Utilitzar i personalitzar programes de gestió empresarial i d'accés a dades.Titulació obtinguda

Doble Cicle formatiu de grau superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa i Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma.

Perspectives laborals

Tècnic en manteniment de sistemes informàtics en entorns monousuari i multiusuari.
Especialista de seguretat en xarxes i sistemes (CS).
Desenvolupador d'aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci (DAM).
Cap d'explotació de sistemes informàtics en pimes (ASIR).
Consultor de seguretat de sistemes de la informació i bases de dades (CS).
Desenvolupador d'aplicacions de propòsit general (DAM).
Administrador de xarxes d'àrea local (ASIR).
Supervisor de plans per salvaguardar arxius informàtics (CS).
Desenvolupador d'aplicacions en l'àmbit de l'entreteniment i la informàtica mòbil (DAM).
Assessor de sistemes informàtics (ASIR).
Gestor de la informació emmagatzemada en sistemes ERP-CRM garantint la seva integritat (DAM).

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Doble títol oficial de Tècnic Superior d'administració de sistemes informàtics en xarxa i desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

Doble títol oficial de Tècnic Superior d'administració de sistemes informàtics en xarxa i desenvolupament d'aplicacions multiplataforma