Curs d'Educació Infantil

Santapau-Pifma

Cicle formatiu de grau superior
Presencial
Oficial / Homologat
2 Anys
  • Barcelona
consultar preu

Curs d'Educació Infantil

Descripció

Aquests estudis postobligatoris capaciten dissenyar, posar en marxa i avaluar projectes i programes educatius d'atenció a la infància en el primer cicle d'educació infantil en l'àmbit formal, d'acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre o mestra.

 

Temari del curs

M01. Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social
M02. Didàctica de l'educació infantil
M03. Autonomia personal i salut infantil
M04. El joc infantil i la seva metodologia
M05. Expressió i comunicació
M06. Desenvolupament cognitiu i motriu
M07. Desenvolupament socioafectiu
M08. Habilitats socials
M09. Primers auxilis
M10. Formació i orientació laboral
M11. Empresa i iniciativa emprenedora
M12. Projecte d'atenció a la infantesa

Competències per a les que et prepara el curs

Dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d?atenció a la infància en el primer cicle d?educació infantil en l?àmbit formal, d?acord amb la proposta pedagògica elaborada per un Mestre amb l?especialització en educació infantil o títol de grau equivalent, i a tota l?etapa en l?àmbit no formal, generant entorns segurs i en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies.

Destinataris

A totes aquelles persones que tinguin la titulació d'accés adient com s'indica a l'apartat: Requisits.

Requisits

Per tal d'accedir a aquest curs es necessiten les següents titulacions:

  • Batxillerat

  • Certificat de prova d'accés

  • FPIIProva d'accés

No hi ha proves específiques d'accés, per tal d'accedir s'ha d'aportar la titulació que dona accés.

Metodologia

Pràctiques simulades.
Utilització de documentació i materials reals.
Visites tècniques a empreses del sector.
Dinàmiques de grup.

Idiomes en què s'imparteix

Català
Castellà
Anglès

Tipus d'avaluació

Contínua.

Data Límit:

Període de preinscripció i matrícula oficial.
Consultar web del centre.

Lloc on s'imparteix el curs

Carrer Alella, 51
08016 Barcelona

Titulació obtinguda

Tècnic o tècnica superior en educació infantil

Perspectives laborals

Educador infantil en llars d'infants.
Animador infantil en colònies d'estiu, tallers, ludoteques.

Avantatges del curs

Aposta decidida per l'ús de l'anglès de forma transversal.
Alt nivell d'orientació acadèmica i seguiment individualitzat.
Equipaments actualitzats.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs d'Educació Infantil