EducaciOnline

Especialització Analítica web, monitorització, posicionament i màrqueting en cercadors

EducaciOnline

Curs
On-line
90 Hores
1.190 €

Descripció

L'ús d'internet ha crescut de forma exponencial de manera que els mercats són cada vegada més globals, dinàmics i incerts. Empreses i institucions són presents a la xarxa, mitjançant el màrqueting digital han d'atraure d'una forma o una altra als usuaris o consumidors cap als seus productes i serveis.Per treballar avui dia en el màrqueting digital és imprescindible tenir una visió de 360 ??graus que inclogui l'analítica web, el màrqueting en cercadors i el social mitjana màrqueting. Les empreses necessiten professionals amb els coneixements estratègics i les habilitats necessàries per implementar amb èxit un pla de màrqueting digital i que siguin capaços de mesurar els seus resultats.
 

Temari del curs

Pla d'estudis:

Taller virtual

El curs s'inicia amb un taller virtual de 15 dies de durada i facilita a l'estudiant familiaritzar-se amb el campus virtual.
ANALÍTICA WEB, MONITORITZACIÓ, POSICIONAMENT I MÀRQUETING EN CERCADORS

Els cercadors són una destinació massiu per resoldre problemes i necessitats. És una oportunitat per a marques i organitzacions de fer-se visibles just aquí on els usuaris busquen, i en el moment concret en què sorgeix una necesidad.Esta assignatura desenvolupa les tècniques tant de SEO com de SEM per optimitzar els espais de la marca: blocs, fòrums , perfils socials com Facebook, Linkedin, Twitter i Google Plus; marcadors socials, sistemes de geolocalització com Google Place, Google Maps o Foursquare i plataformes de vídeo com YouTube i Vimeo, i atraure un major nombre de usuaris.Aquest mètode és comunament anomenat Social Media Optimization (SMO). També analitza com aquests mitjans socials amplien l'impacte de les accions de màrqueting, les fases a seguir per definir una estratègia i posicionament a la xarxa, com utilitzar cada plataforma (Social MediaMarketing) i com el coneixement de l'analítica web facilita el mesurament, avaluació i explicació de les dades obtingudes.

Programa:

ANALÍTICA WEB

    
Introducció
    
Metodologia d'anàlisi
    
Eines de mesura
    
Presentació de la informació

SEM (SEARCH ENGINE MÀRQUETING)

    
Anuncis a la recerca
    
Claus del model publicitari PPC
    
Google AdWords I (configuració)
    
Google AdWords II (Optimització)
    
La xarxa de display


POSICIONAMENT WEB. SEO (search engine optimization)

    
Definició de conceptes bàsics
    
Factors on-page
    
Factors off-page
    
Eines SEO
    
L'auditoria SEO
    
La redacció de continguts per a la web semàntica
    
Elaborant el nostre pla estratègic de posicionament
    
Penalitzacions i black hat SEO
    
Anàlisi i seguiment d'una campanya SEO

SMO (Social Media Optimization) I SMM (SOCIAL MEDIA MARKETING)

    
Social mitjana: Què és el SMO i el SMM?
    
Com donar visibilitat al nostre espai web
    
SMM: Estratègia i gestió de la nostra presència en mitjans digitals
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Comprendre i valorar els aspectes clau de l'analítica web per trobar els indicadors clau de rendiment, definir els objectius, establir un quadre de comandament i interpretar els resultats per convertir les dades en accions.
Saber analitzar un lloc web per poder definir i implementar un pla SEO amb èxit, monitoritzar-i mantenir els resultats del nostre pla mitjançant el seu seguiment.
Dissenyar, planificar, configurar i executar campanyes SEM en cercadors i xarxes de display, des de la definició d'objectius i aplicació dels formats disponibles fins el mesurament de resultats.
Comprendre i valorar els aspectes clau de la web social i del social media optimization per idear, planificar i implementar una estratègia en les xarxes socials.

Requisits

Requisits d'accés:

Un nivell d'estudis corresponent al Batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2). Una capacitat professional adequada.

Tipus d'avaluació

Contínua.

Durada

Durada: 4.5 mesos

Inici: Octubre 2017

Objetius

Planificar un pla d'e-màrqueting per a una empresa, des dels objectius, les eines a utilitzar i la seva implementació. Aplicar les eines que proporciona l'entorn web 2.0 en el desenvolupament d'estratègies de màrqueting i comunicació persuasiva a la web col·laborativa. Triar apropiadament les eines de comunicació i promoció en línia més adequades per a cada situació. Comprendre i valorar els aspectes clau en el disseny i execució d'una botiga en línia per al seu posterior desenvolupament. Des de la captació d'usuaris fins a la venda i posterior fidelització. Comprendre i valorar els aspectes clau de la web social i assumir els fonaments dels social media per determinar una estratègia d'optimització i presència a les xarxes socials. Comprendre i valorar els aspectes clau de l'analítica web per trobar els indicadors clau de rendiment, definir els objectius, establir un quadre de comandament i interpretar els resultats

Titulació obtinguda

Els estudiants obtindran un certificat d'aprofitament, atorgat per la Direcció Acadèmica d'EducaciOnline, de cadascuna de les assignatures superades que integren el curs.
L'estudiant que superi totes les assignatures que integren el curs podrà completar l'itinerari previst per a l'obtenció del diploma d'extensió universitària de la UOC corresponent.
Certificats EducaciOnline: Certificat d'EducaciOnline en Analítica web, monitorització, posicionament en cercadors.

Preu

1.190 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Especialització Analítica web, monitorització, posicionament i màrqueting en cercadors

Especialització Analítica web, monitorització, posicionament i màrqueting en cercadors