EducaciOnline

Especialització Community management

EducaciOnline

Curs
On-line
5 Mesos
consultar preu

Descripció

Els Social Media han revolucionat el món de la comunicació i han arribat per quedar-se. Cap empresa pot mantenir-se al marge. Per això, el mercat laboral necessita de professionals de tots els sectors capaços de gestionar la comunicació d'empreses i institucions en les diferents xarxes socials.La del Community Manager és una professió emergent, una peça imprescindible en la gestió de la comunicació corporativa. És bàsic dominar les eines però també conèixer les tècniques de comunicació en un entorn digital i ser capaç de dissenyar una òptima estratègia social media i avaluar els resultats.

Temari del curs

Pla d'estudis:

Taller virtual

El curs s'inicia amb un taller virtual de 15 dies de durada i facilita a l'estudiant familiaritzar-se amb el campus virtual.
COMMUNITY MANAGEMENT

Proporciona una visió global i una base conceptual, estratègica i operativa del Social Media Màrqueting i del Community Manager comoperfil professional emergent. La seva missió és elaborar, gestionar i dinamitzar comunitats al voltant d'una marca, organització, esdeveniment o causa social a la xarxa, en sintonia amb el màrqueting de l'organització.

L'assignatura permet obtenir les claus per idear i implementar estratègies i operatives de Community Manager tant per obrir nuevosmercados a les petites i mitjanes empreses com per facilitar l'establiment de converses amb els clients i públics de lasorganizaciones de qualsevol dimensió.

Programa:

CONCEPTES BÀSICS EN MITJANS SOCIALS

     Introducció als mitjans socials
     Introducció al community management
     Punt de partida: establiment d'objectius i determinació de KPI
      Etapes de dinamització en xarxes socials
     El paper de les empreses i institucions en els mitjans socials

ESTRATÈGIA EN MITJANS SOCIALS

     Estratègia en mitjans socials
     Fases d'una estratègia social media


MONITORITZACIÓ DE LA MARCA A LA XARXA

     Definició de monitorització i reputació en línia
     Què monitoritzar, com i on
     Eines de monitorització de trànsit i influència que hauríem de conèixer

TREBALL DIARI D'UN COMMUNITY MANAGER

      Perfil del community manager
     Gestió de comunitats
     Gestió de la reputació de les marques
     Monitorització de trànsit i influència
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Comprendre i valorar els aspectes clau de la web social i assumir els fonaments dels social media per determinar una estratègia de social mitjana.
Crear un pla estratègic en mitjans socials en funció d'uns objectius i dissenyar i aplicar un pla d'acció que aconsegueixi una correcta execució del pla estratègic.
Monitoritzar i valorar l'impacte de la reputació en línia en el model de negoci de les organitzacions.
Exercir les funcions operatives d'un community manager creant i gestionant la comunitat i la reputació d'acord amb els objectius de l'organització, amb les eines més adequades

Requisits

Requisits d'accés:

Un nivell d'estudis corresponent al Batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2). Una capacitat professional adequada.

Durada

Durada: 4.5 mesos

Inici: Octubre 2017

Objetius

Entendre què és la web social i els social media identificant els diferents canals en què es desenvolupen. Identificar i adquirir les bases teòriques per a dur a terme la funció del community manager. Ser capaç de determinar l'estratègia i identificar els passos principals per a la correcta definició d'una estratègia social media màrqueting, identificant les noves tendències a les xarxes socials per a implementar-les. Detectar les necessitats de cada projecte on volem implementar una estratègia en mitjans socials. Identificar les diferents fases (definició, vertebració i mesurament), el que ens permetrà modificar i aconseguir que els projectes evolucionenen funció d'uns resultats. Crear un pla estratègic en mitjans socials en funció d'uns objectius. Dissenyar un pla d'acció que aconsegueixi una correcta execució del pla estratègic. Entendre l'impacte de la reputació en línia en el model de negoci de les empreses.

Titulació obtinguda

Els estudiants obtindran un certificat d'aprofitament, atorgat per EducaciOnline, de cadascuna de les assignatures superades. L'estudiant que superi totes les assignatures podrà completar l'itinerari previst per a l'obtenció del diploma d'extensió universitària de la UOC. Certificats EducaciOnline: Certificat d'EducaciOnline en Community Management.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Especialització Community management

Especialització Community management