EducaciOnline

Especialització en E-màrqueting internacional

EducaciOnline

Postgrau
On-line
90 Hores
1.190 €

Descripció

L'èxit d'un negoci digital es mesura en gran mesura per la seva capacitat de resposta al mercat internacional.

Per a això, definir una estratègia d'e-màrqueting internacional serà imprescindible per poder identificar mercats competidors, així com poder mesurar els resultats de les accions implementades.

El responsable del departament de màrqueting ha de conèixer els diferents models de negoci online, per poder identificar les oportunitats digitals d'exportació. En el disseny del pla de màrqueting ha de ser capaç d'integrar tant la comunicació a través de les xarxes socials com l'estratègia SEO internacional, així com mesurar els resultats mitjançant eines d'analítica web.

Temari del curs

Programa:
E-MÀRQUETING INTERNACIONAL
• Estratègies visuals
• Oportunitats digitals d'exportació
• Social media internacional
• SEO Internacional, WPO, Naming i Hosting

Pla d'estudis:
E-MÀRQUETING INTERNACIONAL
Se centra en les estratègies visuals i la metodologia de la Generació de models de negoci. Analitza la tècnica anomenada matrius d'Ansoff, que mostra les diferents possibilitats de creixement a través de nous mercats, de nous productes o de tots dos.
Posteriorment, pel que fa al social media internacional, planteja com l'obertura dels mercats exigeix ??que les empreses desenvolupin formes de comunicació que assoleixin públics multinacionals i que integrin el pla de màrqueting en els mitjans socials amb el de la internacionalització
de la marca, a fi de segmentar els mercats i conèixer els mitjans socials que s'utilitzen a cada país.
Mostra les estratègies de SEO centrades en l'àmbit internacional i quins requisits tècnics són necessaris en la implementació de les estratègies.
Qüestions com els noms de domini, les seves tipologies, les estructures de les pàgines web multiidioma o amb continguts en diversos idiomes, juntament amb els allotjaments web, són qüestions clau per escollir amb bon criteri un o altre projecte.
Estudia la importància del rendiment de les pàgines web i presenta eines per executar anàlisi WPO i l'analítica web sobre el comportament dels usuaris.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Plasmar en un llenç d'un sol full l'estratègia bàsica per a un pla de
màrqueting digital internacional.
Identificar oportunitats de màrqueting digital internacional a través de l'ús
de matrius de mercat / producte, de l'anàlisi dels webs de la competència i
de la generació de mapes de posicionament.
Idear, planificar i executar una estratègia de social media internacional.
Decidir amb suficient criteri quin és el nom de domini més convenient
i saber escollir el millor allotjament web per a un projecte internacional.
Analitzar el rendiment de les pàgines, utilitzar les eines disponibles i implementar les millores que sigui possible aplicant les millors tècniques WPO.
Desenvolupar estratègies SEO internacionals i entendre de forma àmplia i
detallada les eines disponibles a utilitzar en qualsevol planificació
internacional de SEO.
Aplicar tècniques de mesurament de trànsit web.

Requisits


  • Un nivell d'estudis corresponent al Batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).

  • Una capacitat professional adequada en l'àmbit del curs.Durada

Durada: 4.5 mesos

Inici: A consultar.

Objetius


  • Identificar i practicar la síntesi dels nou elements més importants d'un negoci.

  • Interrelacionar visualment les nou activitats en una plantilla de llenç.

  • Comparar i aplicar les sis tècniques per al disseny visual de models de negoci.

  • Dissenyar en equip estratègies visuals de MK digital internacional.

  • Identificar i practicar les diferents matrius de creixement basades en el desenvolupament de nous mercats i / o de nous productes, que suggereixen oportunitats estratègiques.

  • Comparar i aplicar les oportunitats de noves accions de màrqueting digital d'exportació a través de l'anàlisi de les webs dels competidors.

  • Practicar la realització de mapes de posicionament amb Excel, per ajudar a trobar oportunitats d'e-màrqueting internacional.

  • Comprendre el repte a què s'enfronten les marques internacionals per comunicar als mitjans socials.Titulació obtinguda

Certificat d'EducaciOnline en E-màrqueting internacional

Preu

1.190 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Especialització en E-màrqueting internacional

Especialització en E-màrqueting internacional